Matas A/S | VØ B | Eksamen maj 2014

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Matas A/S | VØ B | Eksamen maj 2014

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B mandag den 26. maj 2014 (hhx141-VØK/B-26052014).

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Matas A/S
Opgave 2 - Virksomhedens rapportering - Shadow A/S
Opgave 3 - Distributionsstyring - Candles and Lights ApS
Opgave 4 - Kalkulation og indtjening - Security A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Matas A/S benyttede i forbindelse med opstart af konceptet StyleBox By Matas, jf. pressemeddelelsen ”StyleBox By Matas”.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Matas A/S for årene 2010/11 til 2012/13 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og det interne materiale.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Matas A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012/13 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for Matas A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale og svarene på spørgsmål 1.1 - 1.3.

1.5 (5 %)
Vurder Matas A/S fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2013. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er en skabelon til resultatopgørelsen.

2.2 (5 %)
Forklar, hvorfor lokaleomkostninger optræder i saldobalancen med både kontonummer 2210, 3210 og 4210.

2.3 (5 %)
Redegør for, hvad der kan være årsag til, at egenkapitalen pr. 31.12.2013 er lavere end egenkapitalen pr. 1.1.2013.

3.1 (5 %)
Beregn og vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

De nødvendige oplysninger findes i bilag 5.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Candles & Lights ApS skifter fra skibstransport til flytransport.

4.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for alarmen CARE.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.2 (5 %)
Beregn salgsprisen, hvis dækningsgraden på 40 % skal opnås.

4.3 (5 %)
Vurder, hvor mange alarmer CARE der årligt skal afsættes for, at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for CARE, hvis forsikringspræmien stiger til 3 % af indkøbsprisen.

Uddrag

1.2.

• Rentabilitetsanalyse

Afkastningsgraden viser en positiv udvikling igennem perioden fra 7,0 % til 8,2 %, hvilket svarer til en stigning på 16,64 %. Sammenholdt med markedsrenten på 3-4 %, så ligger afkastningsgraden igennem hele perioden på et tilfredsstillende niveau.

Overskudsgraden viser ligeledes en positiv udvikling igennem perioden fra 13,6 % til 14,5 %, hvilket svarer til en stigning på 6,62 %. Stigningen i overskudsgraden har haft en positiv påvirkning på afkastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed viser en positiv udvikling igennem perioden fra 0,51g til 0,56g, hvilket svarer til en stigning på 10,41 %. Stigningen i aktivernes omsætningshastighed har haft en positiv påvirkning på afkastningsgraden.

Gældsrenten er faldende igennem perioden fra 4,8 % til 2,5 %, hvilket svarer til et fald på 46,94 %. Faldet i gældsrenten betyder, at der er blevet billigere for Matas at låne fremmedkapital igennem perioden. Gældsrente ligger igennem hele perioden på et lavere niveau end afkastningsgraden, hvilket betyder at der foreligger en positiv rentemarginal samt at Matas har tjent penge på at arbejde med gæld. Faldet i gældsrenten påvirker egenkapitalens forrentning i en positiv retning... Køb adgang for at læse mere

Matas A/S | VØ B | Eksamen maj 2014

[2]
Bedømmelser
  • 01-02-2016
    God og dybtegående beskrivelse. Del 2 og 3, gav mig meget inspiration til min egen opagev.
  • 08-11-2015
    God besvarelse med gode udregninger.