Virksomhedsanalyse af Imerco | Afsætning A

  • HHX 2. år
  • Afsætning A
  • 12
  • 10
  • 2615
  • PDF

Virksomhedsanalyse af Imerco | Afsætning A

Her finder du en virksomhedsanalyse af Imerco i Afsætning A. Opgaven omhandler bl.a. købsadfærden for Imercos målgruppe, hvor der bliver set nærmere på en "test"-person til at belyse den typiske adfærd. Dernæst analyseres konkurrenceforholdene i den dansk isenkrambranche, hvor der bliver taget brug af Porters Five Forces. Opgaven sluttes af med en vurdering af Imercos fremtidige strategiske muligheder, hvor der ses nærmere på brugen af konkurrencestrategier.

Opgaven er skrevet i 2015.

Lærers kommentar

12 pil ned, pga. grammatisk fejl samt en tendens til skævt blik i brancheanalysen

Indhold

Opgave 1: Redegør for købsadfærden for Imercos målgruppe
Opgave 2: Analysér konkurrenceforholdene i den danske isenkrambranche.
Opgave 3: Vurder Imercos fremtidige strategiske muligheder
Bilag 1 - skydeskivemodellen

Uddrag

Opgave 1: Redegør for købsadfærden for Imercos målgruppe

I opgave 1 vil der blive redegjort for Imercos målgruppe. Dernæst udarbejdes en kort målgruppe-profil med det formål at få en dybere indsigt i målgruppen. Resten af opgaven vil blive baseret på målgruppeprofilen Louise. Målgruppeprofilen vil derefter fordybes med en købsadfærdsanalyse, som består af købsadfærdstyper, beslutningsproces og købsroller

Imercos målgruppe er bred, men i henhold til artiklen er Imercos kernemålgruppe demografisk set primært kvinder i aldersgruppen 18+. Louise er 30 år og bor i et nyt parcelhus lidt udenfor Herning. Hun har et barn på 6 år og hendes mand er selvstændig erhvervsdrivende. Louise er ansat som lærer, på en kreativ efterskole. De har samlet set en høj husstandsindkomst. Hun går meget op i boligindretning og er heavy user af klassiske designvarer, som hun altid indkøber i specialbutikker. Hun abonnere på magasinet bolig, hvor hun henter inspiration fra. Louise er forbrugs- og statusorienteret og hun er derfor villig til at betale ekstra for at få udfyldt dette behov.

Louise har en kompleks købsadfærd, eftersom i hendes adfærd er der stor forskel mellem mær-kerne og høj involvering og dette er typisk et overvejelseskøb. Fordi Louise er status- og forbrugs-orienteret, spiller hendes selvimage en stor rolle. Louise er det man kalder en trendsætter, som i PLC-kurven vil være i den første fase, introduktionsfasen. Der er her egobehovet dækkes, hvor snob- og veblen-effekten.

Problemerkendelsen kan være at hun mangler en ny genstand eller pande i huset. Det er oftest Louise som erkender problemet, da det primært er hende som indretter huset og købe nye genstande til køkkenet. Informationssøgningen er ofte lang da hun har en kompleks købsadfærd. Hun benytter sig af alle 4 informationskilder: Personlige, kommercielle, offentlige og egne erfaringer. Ved personlige kilder benytter hun sig måske af Influenter, som ofte kan være arbejdskollegaer, venner og horisontale opinionsledere. Pga. hendes købsadfærd benytter, segmentet Louise, sig ikke altid af influenter. Ved vurdering af alternativer spiller det sociale- og personlige forhold en stor rolle pga. status, selvimage osv... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Imerco | Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.