Virksomhedsanalyse af Coloplast | Erhvervsøkonomi C

  • STX 2.g
  • Erhvervsøkonomi C
  • 10
  • 20
  • 4528
  • PDF

Virksomhedsanalyse af Coloplast | Erhvervsøkonomi C

Her finder du en virksomhedsanalyse af Coloplast A/S med fokus på at finde frem til hvilke strategier Coloplast indtil nu har anvendt og hvilke de bør anvende i fremtiden. Dette er baseret på en redegørelse af interne forhold hos Coloplast, en økonomisk analyse af virksomheden samt en analyse af stormibranchen.

Problemformulering:
1. Gør rede for nogle hovedtræk ved Coloplasts produkter, missioner og værdisæt
2. Analyser Coloplasts regnskab og giv en vurdering af rentabilitet, soliditet samt likviditet
3. Analyser med udgangspunkt i Porters model stormibranchen. Især punkterne konkurrence og tilgang til branchen bør gennemgås detaljeret
4. Gør rede for nogle hovedtræk vedrørende Coloplasts organisation, ledelse samt motivation af medarbejdere
5. Med inddragelse af Porters strategier, Ansoffs vækstmatrice samt de fire strategier fra marketing warfare skal I give en vurdering af hvilken strategi Coloplast har fulgt hidtil og om de bør følge den fremover. I forlængelse heraf skal I diskutere hvilke handlingsparametre virksomheden skal lægge vægt på

Lærers kommentar

Virkelig udmærket indledning
Fremragende redegørelse for produkter m.m.
Det er en helt suveræn regnskabsanalyse!!!!!!
Du burde have skrevet noget om markedets størrelse og udvikling
Ellers er det også en fremragende brancheanalyse, ikke mindst punktet tilgang til branchen
Udmærket redegørelse for organisation m.m.
Du kunne have inddraget nogle begreber vedrørende ledelse og motivation af medarbejderne
Fremragende strategianalyse

Indhold

Indledning: 3
1. Gør rede for nogle hovedtræk ved coloplasts produkter, missioner og værdisæt 3
Mission 4
Værdisæt 4
2. Analyser Coloplasts regnskab og giv en vurdering af rentabilitet, soliditet samt likviditet 5
Udviklingen I absolutte tal 5
Rentabilitet 6
Likviditet: 8
Den kortsigtede likviditetsgrad 8
Langsigtet likviditetsgrad 9
Soliditet 10
3. Analyser med udgangspunkt I porters model stormibranchen. Især punkterne indbyrdes konkurrence og tilgang til branchen bør gennemgås mere detaljeret. 11
Konkurrence blandt de eksisterende udbydere på markedet 11
Trusler fra nye udbydere 11
Trusler fra substituerende produkter 12
Kundernes magt 12
Leverandørenes magt 12
4. Gør rede for nogle hovedtræk vedrørende coloplasts organisation, ledelse samt motivation af medarbejderne. 13
Organisation 13
Ledelse 14
Motivation af medarbejderne 15
5. Med inddragelse af portes strategier, ansoffs vækstmatrice samt de fire strategier fra marketing warfare skal i give en vurdering af hvilken strategi coloplast har fulgt hidtil og om de bør følge den fremover. I forlængelse heraf skal I diskutere hvilke handlingsparametre virksomheden skal lægge vægt på. 15
Porters tre konkurrencestrategier 15
Omkostningsdominans 15
Differentieringsstrategi 16
Fokusstrategi 16
Ansoffs vækstmatrice 17
Forøget markedsandel 17
Produktudvikling 17
Markedsudvikling 17
Diversifikation 18
Marketing warfare 18
Offensiv strategi (markedsudfordrer 18
Defensiv strategi (markedsleder) 18
Flankestrategi (markedsudfordrer) 18
Guerillastrategi (markedstilpasser) 19
Diskussion 19
Litteraturliste: 20

Uddrag

Indledning:

Coloplast A/S har gennem årene beskæftiget sig med produkter, der skal være med til at dække deres kunders specielle behov. Hele grundtanken bag produkterne har været at skulle gøre livet lettere for mennesker med lidelser eller sygdomme, der kræver indgreb udefra. Coloplasts forhold til kunderne er afgørende på mange punkter, da deres produkter kræver tæt fysisk samarbejde mellem parterne. Det kan til tider være en stor udfordring for virksomheden at kommunikere og få feedback fra forbrugerne, da produkterne oftest hjælper på tabubelagte helbredsproblemer. Coloplast blev i 1957 grundlagt, dog var grundidéen til at hjælpe folk med lidelser indenfor stomi begyndt i 1954 af Elise Sørensen. Hendes søster var nemlig kommet ud for en operation, der fik Elise Sørensen til at slå øjnene op for hvordan produkter for patienter med disse lidelser kunne afhjælpes. Hendes undersøgelser og produktudvikling er i dag skyld i Coloplasts store dominans i medicobranchen.

1. Gør rede for nogle hovedtræk ved Coloplasts produkter, missioner og værdisæt

Coloplast A/S arbejder målfast på at udvikle produkter, der er til engangsforbrug i medicobranchen. Her er det produkterne stomi, kontinens og urologi der er tale om. Dog kan man under virksomhedens markedsføring og salg på hjemmesiden se, at der også beskæftiges med hud- og sårprodukter. Her er en liste over Coloplasts produkter rangeret efter det med størst indtægt først :

1. Stomi: Dette produkt er udviklet til patienter med en udopereret afføringskanal.
2. urin- og afføringsinkontinens: Hjælper patienter med blære- og tarmproblemer.
3. Sårbehandling: Hurtig og effektiv helbredelsesproces af sår på kroppen. Her differentiere Coloplast sig ved at tilbyde plaster mod forskellige sårtyper, f.eks. ikke inficerede, inficerede eller kraftigt væskende sår m.m.
4. Urologi: Mod urologiske lidelser, herunder erektil dysfunktion, svage bækkenmuskler, urininkontinens og blærehalskirtel.
5. Proteser: Til at hjælpe folk, der har fået afmærkning efter en operation. F.eks. kræftramte kvinder, der har været ude for brystoperationer.
6. Hudplejemidler: Til forebyggelse og behandling af sygdomme der har med huden at gøre...... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Coloplast | Erhvervsøkonomi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.