Virksomhedsanalyse af Omnifilt | Erhvervsøkonomi C

  • STX 3.g
  • Erhvervsøkonomi C
  • 12
  • 25
  • 10719
  • PDF

Virksomhedsanalyse af Omnifilt | Erhvervsøkonomi C

Her finder du en analyse af den fiktive virksomhed Omnifilt med udgangspunkt i problemformuleringen:

"Hvordan kan man forebygge henholdsvis de miljømæssige, økonomiske og æstetiske problemer, som skodder fra cigaretter medfører, når de bliver smidt i naturen?"

Der søges således gennem analysen at finde frem til hvordan produktet skal udarbejdes, hvilket marked det skal rettes imod og hvordan det skal markedsføres. Herudover ses der også nærmere på hvordan virksomheden skal opbygges internt og hvordan budgetteringen skal foregå i forbindelse med opstarten.

Analysen af Omnifilt er et eksempel på hvordan en eksamensopgave i Erhvervsøkonomi C skal udformes.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Indledning 2
1 Problemfelt 2
1.1 Problemets årsag og virkning 2
1.2 Problemformulering 3
1.2.1 Problemdefinition 3
1.3 Diskussion af problemet 4
2 Idégrundlag for Omnifilt 6
2.1 Idé og værdi 6
2.2 Mission, vision og mål 7
3 Markedsanalyse 8
3.1 Konkurrentidentifikation 8
3.2 Kundeidentifikation 9
3.3 Kundeadfærd 10
4 Markedsføringsstrategi 11
4.1 Marketingsmixet 11
4.2 Porters konkurrencestrategier 13
4.3 Branding 14
4.4 Afsætningskæde 15
5 Forretningsstrategi 15
5.1 Værdikæde 15
5.2 SWOT analyse 17
6 Virksomhedsdrift 18
6.1 Virksomhedsform 18
6.2 Adizes model for ledertyper 19
6.3 Mintzbergs model 19
6.4 Læringssamfundets indflydelse 19
7 Budget og finansiering 20
7.1 Budget 20
7.1.1 Etableringsbudget 20
7.1.2 Salgsbudget 21
7.1.3 Resultatbudget 22
7.2 Finansiering 24
8 Konklusion 24
9 Litteraturliste 25

Uddrag

Indledning
Et omdiskuteret problem lyder, at rygere har en tendens til at smide deres skod på jorden, når de har røget deres cigaret. Ifølge en undersøgelse fra Hold Danmark Rent, så smider danskere 3,3 mia. skodder på jorden årligt. Oprydning af cigaretskodder er en stor økonomisk udgift for bl.a. storbyer, og de sundhedsskadelige følger er ligeledes noget, der koster skattekroner. Ifølge en undersøgelse fra Københavns kommune lyder det, at “det koster hele 2 kr. hver gang én ansat skal samle ét cigaretskod op fra gaden”. Hvis alle cigaretskodder skulle samles op, ville det betyde en udgift for kommunerne på 18 mio. kr. om dagen.

Endvidere kan det være miljøskadeligt, hvis ikke cigaretskodderne bliver fjernet rettidigt. Samtidig kan cigaretskodder være med til at ødelægge de biologiske-økosystemer, idet fugle og andre dyr kan spise cigaretskodderne. Sidst kan nævnes de udseendemæssige problemer. Dette er årsagerne til, at vi finder det essentielt at udvikle et produkt, som fremtidigt vil forhindre det store antal skodder i både gadebilledet og naturen. Det lader derfor til, at løsningen på dette problem vil være at skabe et filter, som skal genbruges til alle cigaretter i en pakke, og at cigaretterne derved vil blive produceret uden et påsat filter. Det vil medføre, at der potentielt kun kan havne ét cigaretskod på jorden pr. 20'ende cigaret som ryges. Vi har derfor taget udgangspunkt i at skabe en virksomhed der producerer netop sådanne filtre. Vi har valgt at give virksomheden navnet Omnifilt. Idet vi laver filtre til cigaretter giver sidste del af navnet sig selv, nemlig filt, som stammer fra det engelske ord for filter. Omni er et præfix, og betyder “alt”. Dermed er bagtanken med navnet; filteret til alt og alle.

1 Problemfelt
Cigaretskodder udgør et stort problem, men for at finde en løsning på dette problem, er det helt essentielt først at afdække problemet og belyse det for flest mulige vinkler, således at vi finder ud af præcis, hvordan vi skal komme dette problem til livs. Derfor vil problemet blive nuanceret og debatteret i følgende afsnit med henblik på at kunne finde den helt rigtige løsning.

1.1 Problemets årsag og virkning
En forholdsvis stor del af befolkningen ryger. Helt præcist ryger 17% af den danske befolkning dagligt, hvilket svarer til 954.380 personer. I 2010 blev der solgt over 7,5 milliarder cigaretter i Danmark, hvilket gør, at skodder i gadebilledet er et stort problem, og som er med til at bygge op om relevansen af vores projekt som tidligere nævnt. Årsagen til problemet er dog i bund og grund, at folk vælger at smide deres cigaretskodder på jorden, frem for at smide dem i skraldespanden. Denne adfærd kan der være mange årsager til. Det kan skyldes, at folks normer ikke dækker over det. Rygning er ofte noget, som unges forældre er imod og de opdrager således ikke de unge til at smide dem ordentligt ud, og det kan følge dem resten af livet. Det kan også skyldes manglende viden. Antallet af rygere der har kendskab til konsekvenserne ved at efterlade cigaretskodder er nemlig begrænset.

Det er et begrænset antal rygere, som vælger at smide andet affald i naturen, men der er tydeligvis mange rygere, som smider deres cigaretskodder i naturen. Faktisk bliver der hver dag smidt op mod 9 millioner cigaretskodder i naturen. Det kan ydermere skyldes ren dovenskab. Mange mennesker gider ikke at skulle være afhængige af, at der er en skraldespand i nærheden, når de tænder en cigaret, og de er heller ikke interesserede i at skulle lede efter en. Det er lettere at slukke en cigaret ned i jorden og lade den ligge der. Yderligere kan det skyldes myten om, at cigaretskodder forgår hurtigt i naturen, hvilket dog ikke passer. Afslutningsvist er der ingen regel for, at det er ulovligt at smide cigaretskodder, idet cigaretskodder som oftest ikke bliver set som “rigtig” affald. Det medfører, at det ikke har direkte, eller store, konsekvenser for rygerne at smide deres skodder..... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Omnifilt | Erhvervsøkonomi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.