Virksomhedsanalyse af Fitness World

  • HHX 1. år
  • Afsætning A
  • 7
  • 5
  • 1243
  • PDF

Virksomhedsanalyse af Fitness World

Her finder du en virksomhedsanalyse af virksomheden Fitness World skrevet i faget Afsætning B.

Opgaven tager udgangspunkt i en analyse af virksomheden gennem brugen af de 7 P'er. Dernæst er målgruppen blevet defineret samme med en beskrivelse af servicepakken og serviceleverancesystemet. Derudover er det blevet forklaret hvordan Fitness World generelt sikrer sig, at kunderne er tilfredse med produktet samt en beskrivelse af virksomhedens image.
Der er ligeledes blevet udvalgt nogle dele af analysen, som kan forbedres samt hvordan dette søges gjort. Slutteligt bliver det beskrevet hvordan Fitness World skal markedsføre deres serviceprodukter og hvordan dette gøres håndgribeligt.

Opgaven er skrevet i 2016.

Indhold

1. Udarbejde en kort virksomhedskarakteristisk og beskrive jeres serviceprodukt og dets kendetegn (hvad gør det til et serviceprodukt?) og beskriv de 7 P'er
2. Foretag en analyse af jeres servicevirksomhed ved brug af servicepakken og serviceleverancesystemet. Dette gøres gennem besvarelsen af følgende:
- Definere målgruppen
- Tegne og beskrive servicepakken (servicekoncept dvs. kerne og periferiydelser) og forklare hvordan serviceproduktet differentierer sig på markedet
- Tegne og beskrive serviceleverancesystemet for jeres serviceprodukt og forklare, hvilke dele der er de vigtigste og hvor der evt. kunne opstå problemer – hvor møder kunden service? Beskriv hvilke former for før/under/efter service, der er vigtig for jeres serviceprodukt
- Forklare hvordan FW generelt kan sikre sig, at kunden er tilfreds med serviceydelsen, kvaliteten etc.
- Beskrive virksomhedens image (omdømme)
3. Udvælg de dele fra ovenstående analyse, som I mener kan forbedres. Fremsæt ideer og løsningsforslag til hvordan FW kan tilføje nye serviceydelser til målgruppen/målgrupperne.
4. Hvordan skal FW markedsføre deres serviceprodukt? Hvordan gøres det håndgribeligt?

Uddrag

1. Udarbejde en kort virksomhedskarakteristisk og beskrive jeres serviceprodukt og dets kendetegn (hvad gør det til et serviceprodukt?) og beskriv de 7 P'er

Pris:
Købet består af 3 pakker, som har hver sin prisklasse; en til 149kr om måneden med adgang til 21 centre, 199 kr. om måneden med adgang til 51 centre og 249 kr. om måneden med adgang til 154 centre. Derudover giver virksomheden tit tilbud til kunderne, som giver dem en bedre og billigere aftale. Fitness World skal dog passe på, at deres image ikke bliver beskadiget, hvis de bliver forbundet med et bestemt prisniveau eller hvis deres tillid svækkes, fordi de tit ændrer priserne og derfor ikke overholder deres prispolitik.

Produkt:
Fitness Worlds produkt er et service produkt, som hovedsageligt består af træningscentre, som alle mennesker kan benytte sig af, hvis de betaler. Fitness World har også Beauty Angel, Heat Wave, reformer, cirkeltræning, squash, svømmehal, solarium, dans, Wattcykler og Inbody kropsanalyse.... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Fitness World

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.