Virksomhedens omverden | Noter til Kapitel 5 Trojka A | Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • Ingen givet
  • 5
  • 884
  • PDF

Virksomhedens omverden | Noter til Kapitel 5 Trojka A | Afsætning A

Noter til hele kapitel 5: Virksomhedens omverden i Trojka A Afsætning, del 4: Virksomhedens makro forhold.

Afsætning - Niveau A - Trojka - 2.udgave

Indhold

Del 4 – Virksomhedens Makro forhold
Kapitel 5 – Virksomhedens omverden
1. Omverdensmodellen
1.1 Den afhængige omverden (nærmiljø)
1.2 Den uafhængige omverden (fjernmiljø)
1.2.1 Politik og lovgivning
1.2.2 Økonomi
1.2.3 Demografi
Befolkningsstørrelse, alderssammensætning og befolkningsfremskrivning
Etniske grupper
1.2.4 Kultur
1.2.5 Teknologi
1.2.6 Miljø
1.2.7 Interesseorganisationer og massemedier
Interesseorganisationer
Massemedier
1.2.8 Det internationale miljø
2. PEST-modellen
3. Virksomhedens reaktion på ændringer i omverdenen
Reaktionsmåder

Uddrag

"1. Omverdensmodellen

• Virksomhedens omverden består af så mange elementer, at det kan nærmer sig det kaotiske.
• Eksempler på elementer i virksomhedens omverden.
• Omverdensmodellen opdeler virksomhedens omverden i en:
- Afhængig omverden (nærmiljø)
- Uafhængig omverden (fjernmiljø)
• Pilene illustrerer, at jo længere vi kommer ud i cirklen, jo mindre kontrol har virksomheden over omverdensforholdene.

1.1 Den afhængige omverden (nærmiljø)
• Første del af omverdensmodellen er den afhængige omverden.
• Ved en virksomhed afhængige omverden forstås de aktører, som virksomheden har daglig kontakt med og er afhængige af, og som den i et vist omfang samtidig er i stand til at påvirke. Virksomheden har en vis kontrol over den afhængige omverden.
• Det specielle ved den afhængige omverden er, at der i et vist omfang er tale om en gensidig påvirkning."... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedens omverden | Noter til Kapitel 5 Trojka A | Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.