De vilde hjerter

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 12
  • 3
  • 1093
  • PDF

Filmanalyse: De vilde hjerter

Her finder du en analyserende artikel om filmen "De vilde hjerter" af Michael Noer. I analysen er der fokus på filmiske virkemidler, og hvordan venskab fremstilles i filmuddraget.

Opgaven besvarer opgaven fra eksamen i Dansk STX maj 2012:

Skriv en analyserende artikel om De vilde hjerter (tekst 1).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af filmuddraget, hvor du bl.a. undersøger de filmiske virkemidler, og hvordan venskab fremstilles i filmuddraget.
Foretag en genremæssig perspektivering. I denne opgave kan du inddrage materiale fra internettet.

Studienets kommentar

God sprogbrug og fine analyser. Fortolkning og konklusionen er lidt tyndbenede, men ok.
Vurdering: 12 pil ned.

Uddrag

Er der noget bedre end et broderskab mellem tolv unge mænd og hver deres knallert? Eller det at suse gennem det danske land, ned gennem Tyskland for at ende i Polen? Alle med et broderskab mellem hinanden der ikke kun er brændt ind i sjælen, men rent faktisk også på huden? I hver fald ikke, hvis du spørger de tolv unge mænd fra filmen De vilde hjerter, som er en film om en knallertklub under selv sammen navn og deres tur til Polen.

Ar på krop og sjæl
Vi møder første gang filmens tolv fynske drengerøve ved deres ankomst til Tyskland. Hver mand på hver sin gamle knallert med tilhørende hjelm og måske endda et Dannebrog. Alle er de på vej mod deres sidste manddomsprøve – en tur til Polen på knallert. I klippet ses ikke bare en gruppe unge mænd, uafhængige af hinanden på grænsen til at blive voksne, men én stor familie med en fælles passion for knallertkørsel. En familie som tilsammen udgør en kæmpemæssig slange, som bugter sig igennem landskabet når der køres knallert. Over de godt tre uger som turen tager, skriver drengene sig ikke kun ind i hinandens hoveder, de printer også deres venskab ind i huden på hinanden. Hver mand skal brændemærkes til minde om ikke kun turen, men også gruppen, og det venskab mændene har mellem hinanden. Mest af alt minder det om en slags familietatovering for at vise sin evige troskab og kærlighed til familien.
I klippet fremstår brændemærkningen som en fast begivenhed, en udvælgelse hver aften. 'Sneglen, i dag er det dig der står for tur', fortæller gruppens 'Præsi' efter godt 1 minut af... Køb adgang for at læse mere

De vilde hjerter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.