Velfærd - på ret kurs? (med netadgang) | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 5
 • 1290
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Velfærd - på ret kurs? (med netadgang) | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er en besvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Velfærd - på ret kurs?" (med netadgang) der blev brugt ved skriftlig eksamen i samfundsfag A på stx i august 2012.

Opgaveformuleringen lyder:

1a. Opstil tre hypoteser, der forklarer forskellene i, hvad der gør mænd og kvinder lykkelige. Hypoteserne skal opstilles på baggrund af videoklippet med lektor Christian Bjørnskov. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvilke sammenhænge er der i tabel 1 mellem partivalg og holdning til, om der er råd til
at bevare velfærdsstaten på lang sigt? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør sammenhængene.

1c. Argumentér ud fra en liberalistisk ideologi for ideen om at afskaffe u-landsbistanden,
som den kommer til udtryk nedenfor.

Vær opmærksom på at der også findes en version af "Velfærd - på ret kurs" uden netadgang. Der er forskel på fællesdelene i de to versioner af eksamenssættet. Du kan finde vores eksempelbesvarelse af versionen uden netadgang her:

Eksempelbesvarelse af fællesdelen uden netadgang (nyt vindue)

Uddrag

Hypotese 1

Arbejde betyder mere for mænds lykkefølelse end for kvinders, fordi mænd som følge af socialisering i højere grad forbinder deres identitet med arbejde

Begrundelse

Tidligere var mænd forsørgere, mens kvinder passede hjem og familie. Det har medført, at kønnene i dag ofte socialiseres til forskellige roller, hvormed drenge og piger overtager en bestemt kønsidentitet; mange piger leger med dukker og identificerer sig med moderrollen, mens drenges legetøj fx består af ambulancer, politibiler, brandbiler og værktøjskasser. Med andre ord sker der gennem legen en internalisering af kønsroller, hvilket medfører, at flere mænd end kvinder ser arbejde som den primære kilde til identitet og status. Heraf følger, at arbejdet er vigtigere for mænds lykkefølelse, end for kvinders...

---

I nedenstående tabel 1b har vi slået svarkategorierne ”helt enig” sammen med ”delvis enig” og ”helt uenig” sammen med ”delvis uenig” og beregnet hvor stor en del af hvert partis vælgere der befinder sig i hver af de to kategorier. Vi har desuden beregnet en opinionsbalance for hvert parti ved at fratrække procentdelen af partiets vælgere der er helt eller delvist uenige i påstanden fra procentdelen af partiets vælgere der er helt eller delvist enige.

Ud fra tabellen kan man udlede, at der er en sammenhæng mellem partivalg og holdning til om der er råd til at bevare velfærdsstaten på lang sigt... Køb adgang for at læse mere

Velfærd - på ret kurs? (med netadgang) | Fællesdel | Samfundsfag A

[9]
Bedømmelser
 • 04-10-2015
  Kan klart anbefale denne opgave! Specielt opgave C var til stor hjælp hos mig!
 • 02-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget spændene opgave, fik rigtig meget ud af den
 • 16-09-2017
  God besvarelse... Mangler lidt nedslag i 1b
 • 13-06-2016
  sdgsryjkxdjksjyrateyhjrshmdjm