Valfart til Mekka | Projektrapport

  • STX 3.g
  • Religion B
  • 12
  • 13
  • 3980
  • PDF

Valfart til Mekka | Projektrapport

Her finder du en opgave skrevet i Religion B, som redegør for de religionssociologiske teorier om, hvorfor mennesker er religiøse og uddyber teorien om søgning efter mening og tilknytning.

Derudover redegøres for Islams søjler, som baggrund for en ritualanalyse af Valfarten til Mekka, med fokus på de forskellige deles betydning for den besøgende, gennem en fysisk oplevelse.

Problemformulering

Hvad er drivkraften bag danske muslimers ønske om at tage på valfart til Mekka?

Underspørgsmål
1. Vi vil redegøre for teorierne om hvorfor mennesker er religiøse, især teorien om søgningen efter mening og tilknytning samt det religiøse grundlag for valfarten.
2. Vi vil gennem en ritualanalyse analysere hvordan valfarten opfylder et åndeligt behov, for en moderne muslim, gennem en fysisk oplevelse.
3. Vi vil diskutere, hvordan kan det være at valfarten spiller sådan en stor rolle for en dansk muslim.

Lærers kommentar

Grundigt og med brug af gode modeller.

Indhold

Problemformulering
- Underspørgsmål
Projektbeskrivelse
Religionssociologiske teorier
Valfarten som én af de fem søjler
Ritualanalyse af Valfarten - ”Hadj”
- Seperationsfasen
- Den liminale fase
- Inkorporationsfasen
- Valfartens funktion som ritual
Valfartens betydning for danske muslimers religiøse praksis
Konklusion
Bilag 1: interview med Rola Namrou og Raslan Mashinesh
- Hvor ofte beder i bøn og praktiserer Islam?
- Var det første gang i tog afsted?
- Hvad betalte i for turen?
- Hvornår på valfarten var religiøsiteten mest intens? Altså hvornår var højdepunktet? beskriv gerne situationen.
- Følte i jer som bedre muslimer efter valfarten?

Uddrag

Vi vil redegøre for de religionssociologiske teorier om hvorfor mennesker er religiøse og uddybe teorien om søgning efter mening og tilknytning. Derudover vil vi redegøre for Islams søjler, som baggrund for en ritualanalyse af Valfarten til Mekka, med fokus på de forskellige deles betydning for den besøgende, gennem en fysisk oplevelse.

Efterfølgende vil vi tage udgangspunkt i religionsbogen ”Muslimernes religion” og artiklen ”Pilgrimsfærden til Mekka” som repræsenterer et etic perspektiv og ud fra dem lave en ritualanalyse af valfarten. Derefter vil vi med afsæt i et interview af Rola Namrou og Raslan Mashinesh (se bilag) som repræsenterer et emic perspektiv, diskutere hvilken rolle valfarten har i deres religiøse praksis og sammenligne dette med de religionssociologiske teorier. Interviewet er opstillet i overensstemmelse med Spradleys 3 spørgsmålstyper... Køb adgang for at læse mere

Valfart til Mekka | Projektrapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.