Værdier og modernitet fællesdel samfundsfag

Se flere bedømmelser 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 (13 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Samfundsfag A

Karakter

12

Antal sider

3

Antal ord

712

Filformat

PDF

Værdier og modernitet fællesdel samfundsfag

Opgaven er en besvarelse af eksamenssættet i samfundsfag A skriftlig fra maj 2014 med titlen "Værdier og modernitet".

Opgaven besvarer fællesdelens opgave 1a og 1b

Opgaveformuleringen lød:
1a. Argumentér ud fra en idealistisk grundholdning imod Kenneth Waltz's synspunkter på den internationale sikkerhed, som de kommer til udtryk nedenfor.
1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem uddannelses længde og betydningen af, at arbejdet er interessant?

Uddrag
Den primære grund til øget sikkerhed verdenslandene imellem skyldes øget samhandel landene imellem. Når Kina og USA, og alle andre nationer i verden, begynder at handle sammen, begynder de også at indse, at de er gensidigt afhængige, dvs. interdependente... [læs mere nu]