Værdier og modernitet | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 2
 • 784
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Værdier og modernitet | Fællesdel | Samfundsfag A

Opgaven er en besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Værdier og modernitet" der blev brugt ved skriftlig eksamen i samfundsfag A på stx i maj 2014 .

Opgaven besvarer fællesdelens opgave 1a og 1b

Opgaveformuleringen lød:

1a. Argumentér ud fra en idealistisk grundholdning imod Kenneth Waltz's synspunkter på den internationale sikkerhed, som de kommer til udtryk nedenfor.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem uddannelses længde og betydningen af, at arbejdet er interessant?

Uddrag

Kenneth Waltz mener, at “spredningen af atomvåben [har] haft en positiv effekt for freden i verden”, og at “en kinesisk stormagt, der kan holde USA i skak, vil være til vores alle sammens bedste”. Dette er ikke korrekt. Ud fra en idealistisk grundholdning vil gensidig afskrækkelse gennem atomvåben ikke være en holdbar løsning til at sikre varig fred. Det samme gælder en bipolær magtbalance. Det vil ikke skabe varig fred, at det internationale system ændrer sig fra unipolært (med USA som hegemon) til bipolært, hvormed supermagterne...

---

Man kan i figur 1 se sammenhængen mellem uddannelseslængde og hvor høj en procentdel, der vurderer, at det er vigtigt, at arbejdet er interessant, i Danmark i 2008. Uddannelseslængde er den uafhængige variabel, og betydningen af, at arbejdet er interessant, er den afhængige variabel. Der er foretaget lineær regression og figuren viser tendenslinjen og dens ligning. Der er desuden oplyst en R2 værdi på 0,63, hvilket betyder, at den lineære model kan forklare 63% af variationen i betydningen af, at arbejdet... Køb adgang for at læse mere

Værdier og modernitet | Fællesdel | Samfundsfag A

[10]
Bedømmelser
 • 17-02-2015
  Super brugbar opgave
 • 12-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er rigtig god til inspiration...
 • 03-11-2016
  fornem opgave! god inspiration
 • 16-08-2016
  God, fin at kigge på, hvis man bliver i tvivl eller går i stå