Komparativ analyse af USA og Danmark

  • HHX 3. år
  • International Økonomi A
  • 10
  • 10
  • 2615
  • PDF

Komparativ analyse af USA og Danmark

Opgave i International Økonomi A, som indeholder en komparativ analyse mellem Danmark og USA.

Følgende spørgmål besvares:

1.
A. Forklar med udgangspunkt i BNP som velstandsmåler hvordan orkanen Sandy påvirker USA's BNP.
B. Redegør for hvad BNP pr. indbygger og gini-koefficienterne i bilag 2 viser om velstand og ulighed i USA og Danmark.

2.
A. Redegør for sammenhængen mellem begreberne arbejdsstyrke, beskæftigelse og arbejdsløshed. Beregn på baggrund af bilag 3 arbejdsløsheden i procent af arbejdsstyrken 2007-2012 i henholdsvis USA og Danmark.
B. Redegør for hvad der forstås ved en finanspolitisk multiplikator.

Lærers kommentar

Fin opgave 1a, gerne lidt flere tal i opgave 1b. Opgave 2 og 3 er fine, mens opgave 4 er lidt kort.

Uddrag

I år 2012 ramte en katastrofeorkan USA's vestkyst. Sandy, som den hed, en kategori 1 øde-læggende orkan. Orkanen havde især materielle følger, som giver økonomiske følger. Spørgsmålet er bare om orkanen var positiv eller negativ? Et begreb overordnet økonomisk begreb og nøgletal, der belyser situationen er BNP.
”BNP står for bruttonationalprodukt. BNP er den samlede produktion i et land for et år og beskriver, hvor meget alle producerede varer og ydelser er værd” .
Det hænger sammen med orkanen Sandy fordi:

Bare i det der udstedes varsel for en kategori 1 orkan, sætter det det berørte område i dvale. Det berørte område i denne sag var New York, den mest tætbefolkede by i USA. Hvor der er mange mennesker, er der også meget arbejde, altså produktion, der har indflydelse på BNP.

De berørte stater udgør 20% af USA's økonomi, så man kan sige orkanen ramte godt, hvor det gjorde ondt. Havnen i New York der normalt er virkelig trafikeret, med stor indflydelse på eksport og importen, blev sat i bero, og flere vare blev forsinket... Køb adgang for at læse mere

Komparativ analyse af USA og Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.