Vækst og ulighed | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 2
  • 800
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Vækst og ulighed | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Vækst og ulighed", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Opstil 3 hypoteser, der kan forklare de mønstre om sammenhænge mellem indkomst og middellevetid, der fremgår af figur 1. Hver af hypoteserne skal understøttes af en samfundsfaglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af tabel 1 udledes om udviklingen i dansk økonomi? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Uddrag

Hypotese 1:

Forskellen i middellevetid mellem personer i den højeste og den laveste indkomstkvartil kan forklares gennem forskelle i gruppernes livsstile.

Begrundelse:

Vi ved fra Minerva-modellen at der er en sammenhæng mellem personers indkomst, og hvilke livsstilsgrupper de tilhører. Personer i den nederste indkomstkvartil tilhører ofte ”de rosa”, mens personer i den øverste indkomstkvartil ofte tilhører ”de blå”. De blå er i modsætning til de rosa moderne og individualistiske, og de tror på, at man er sin egen lykkes smed. Det virker sandsynligt, at de blås livsindstilling medfører, at den personlige sundhed ses som noget, den enkelte person har ansvar for at optimere. Personer i den øverste indkomstkvartil må samtidig antages at have råd til at finansiere en sundhedsorienteret livsstil... Køb adgang for at læse mere

Vækst og ulighed | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.