Våbenteknologi - atombomben | Teknologi A

  • HTX 2. år
  • Teknologi A
  • 17
  • 3789
  • PDF

Rapport: Våbenteknologi - atombomben | Teknologi A

Jeg har valgt emnet atombomben. Jeg vil derfor analysere og redegøre for teknologien omkring atombomben, samt årsagerne og konsekvenserne omkring den. Derudover vil jeg se på, hvilken samfundsmæssig indflydelse den har haft på 2. verdenskrig. Jeg vil yderligere undersøge, hvorvidt atombomben har haft en indflydelse politisk. Herunder til hvilke formål, den er blevet udviklet og anvendt, og hvilke konsekvenser den har fået for mennesket og verdenssamfundet.

Jeg har herunder opstillet nogle problemstillinger til videre bearbejdelse i min rapport:
• Hvilken indflydelse havde atombomben på 2. verdenskrig?
o Hvorfor blev dette forfærdelige våben (atombomben) opfundet til at begynde med?
o Hvordan virker atombomben?
o Hvilke politiske aspekter har atombomben spillet ind på?
o Hvilke konsekvenser har atombomben fået for mennesket og verdenssamfundet?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Hoveddel 5
Teknisk vinkel 5
Samfundsmæssig vinkel 7
Analyse 10
Kildekritik 13
Diskussion 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Atombomben har haft en stor indflydelse på historiens gang, og denne indflydelse har både været positiv og negativ. Den har sat sit mærke i historien negativt i forbindelse med bombningerne i Hiroshima og Nagasaki, som forårsagede enorme menneske tab og lidelser. Flere og flere lande i verden har fået atombomben, hvilket har haft den konsekvens, at verden er blevet mere og mere usikker. Risikoen for en verdenskrig bliver større, selv efter den kolde krigs afslutning.
Trods at det virker umenneskeligt, så har atombomben også sat et ”positivt” præg på historien.
Igennem årene har den skabt frygt og gensidig... Køb adgang for at læse mere

Våbenteknologi - atombomben | Teknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.