USA netop nu (2016) | Aflevering | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2589
  • PDF

USA netop nu (2016) | Aflevering | Samfundsfag A

Besvarelse af lærerstillet og lærerlavet opgaver i Samfundsfag A om USA anno 2016.

Opgaveformulering

1. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i Frankrig, Tyskland og USA i perioden 2000-2016. Besvarelsen skal inddrage viden om mål i den økonomiske politik og du skal gennemføre relevante beregninger.

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag 1 kan udledes om de amerikanske præsidentkandidaters vælgeropbakning i forskellige samfundsgrupper. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og du skal inddrage viden om skillelinjer, valg og vælgeradfærd.

3. Diskutér, hvorvidt det gør en forskel, hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg i november 2016. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag 2, og du skal anvende viden om det amerikanske politiske system.

Lærers kommentar

"Du har en god forståelse for de økonomiske mål og din forståelse for de økonomiske sammenhænge er helt i top. Derudover har du fået inddraget flere gode ting om vælgeradfærd. Din diskussion er ligeledes solid idet du har formået at finde argumenter for og imod den opstillede påstand."

Elevens kommentar

Bilagene der er taget udgangspunkt i findes i opgavematerialet og artiklen man skal bruge i opgave 3 findes på dette link (https://www.information.dk/udland/2016/09/bange-trump)

Studienets kommentar

Vi kender desværre ikke opgavematerialet, så vi kan ikke navngive bilagene. Studienet har fjernet billeder og figurer i dokumentet pga. copyright rettigheder.

Uddrag

Opgave 1:
Udviklingen i BNP er opgjort i national valuta. Faste priser milliarder. BNP er den samlede produktion i et samfund efter man har fratrukket materialer/råstoffer, man har brugt i processen og faste priser betyder at det er korrigeret for inflation. Derudover er det værd at bemærke at Tyskland og Frankrig er en del af eurozonen i modsætning til USA. Da det er opgjort i national valuta (euro og dollar) er der forskel på valutakursen og dermed størrelsen af BNP.

Indekstal over USA's BNP:
...

---

Opgave 2:
Noget af det mest markante der kan udledes er, at 91 % af de sorte vil stemme på Clinton og kun 7 % vil stemme på Trump. Det kan forklares med at Trump tidligere har udtrykt sig racistisk overfor flere etniciteter. Bl.a. er han tidligere blevet sagsøgt af ”The Justice Department for racial discirmination”. Hans syn på muslimer har ligeledes en effekt på at de sorte ikke vil stemme på ham.

Hvis man kigger på regionaliseringen af USA, så viser billedet på forrige side, at Trump har et klart flertal i bibelbæltet (sydøstlige og sydlige USA). Her spiller religion en stor rolle. Det er her mange ....

----

Opgave 3:

I artiklen ”Jeg er ikke bange for Trump” siger Pope ”Det valg handler bare om en kapitalistlejr mod en anden”, som understreger at når alt kommer til alt, så er det to forskellige personer med hver deres måde at håndtere tingene på, men at deres magt og betydning er begrænset. Artiklen nævner også at Pope og Goldbaum er mere optagede af de forhold, som præger deres og millioner af andre amerikaneres hverdag og ikke så meget, hvem der får præsidentembedet. De siger altså, at det ikke vil gøre den store forskel om det bliver Clinton eller Trump der bliver valgt til præsident.

Det amerikanske politiske system består af 3 magtinstanser, som har rødder fra Montesquieus idéer om magtens tredeling nemlig den dømmende magt (domstolene), den udøvende magt ... Køb adgang for at læse mere

USA netop nu (2016) | Aflevering | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
  • 29-11-2016
    Mangler grafer, indekstal og lign., hvilket gør størstedelen af opgaven ubrugelig