Urbane varmeøer | Aflevering | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 4
  • 1474
  • PDF

Urbane varmeøer | Aflevering | Naturgeografi B

Aflevering lavet i Naturgeografi B om urbane varmeøer. Afleveringen indeholder en redegørelse for, hvad en urban varmeø er, hvorfor den opstår, og hvilke problemer den kan medføre. Derudover indeholder afleveringen en redegørelse for hvad "remote sensing" er, og hvordan det kan bruges til at analysere overfladetemperatur og NDVI index. Desuden diskuteres det, om hvorvidt København kan opfattes som en urban varmeø.

Indhold

1) Forklar hvad en urban varmeø er - hvorfor den opstår - hvilke problemer kan den give?
2) Beskriv hvordan remote sensing kan bruges til analyser af overflade temperatur og NDVI index.
3) Analyser figurerne herunder. Er København en urban varmeø?
4) Foreslå ændringer i København der vil mindske varmeø effekten. Begrund ændringerne med de relevante data fra figurerne herunder.

Uddrag

Store byers klima kan være vanskelige at bestemme. Dette skyldes flere menneskeskabte aktiviteter, der bevirker klimaet i en storby således at bl.a. temperaturen i storbyer ofte er højere, end i de omkringliggende landområder. Betegnelsen for dette er heat island-effekten, og betyder grundlæggende, at et by har en højere temperatur, jo tættere på bymidten man befinder sig. En by påvirket af heat-island effekten, eller en urban varmeø, som det også kaldes...

NDVI indeks er altså udregnet ved forholdet mellem den udsendte mængde at varmestråler, sat op imod mængden af reflekterede lysstråler, og siger noget om vegetationen i det afmåle område. Ud fra en bestemmelse af vegetation og overfladetemperatur for ét område, har man mulighed for at sætte disse to værdier op i mod hinanden, og dermed identificere en eventuel sammenhæng. Det er sandsynligvis det der er blevet gjort, da man fandt ud af, hvor stor en indflydelse vegetation har, ...

Figuren herover, viser fire billeder af København og oplandet dertil, hvor der ud fra målinger af den infrarøde udstråling fra overfladerne, er blevet markeret temperaturforskellene ved forskellige farver. Første billede viser .... Køb adgang for at læse mere

Urbane varmeøer | Aflevering | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.