Ungdom og kriminalitet | Psykologi B

  • HF 2. år
  • Psykologi B
  • 7
  • 25
  • 700
  • PDF

Feltundersøgelse: Ungdom og kriminalitet | Psykologi B

Her finder du en feltundersøgelse om ungdom og kriminalitet i Psykologi.

Opgavens fokus er at undersøge, hvordan ungdomskriminaliteten er i dag og se tilbage på, hvordan kriminaliteten har været for 10 år siden, herunder om der er nogle tydelige ændringer i en kriminels mønster.

I opgaven undersøges det, hvad der får en kriminel til at ændre sin løbebane til en mere positivt sti samt, hvordan fængslerne forsøger at resocialisere de unge fanger, så de kan finde vej i samfundet og ikke fortsætte af de tydeligt markerede løbebaner, der er blevet benyttet indtil dommen faldt.

Opgavens problemstillinger lyder:

- Hvordan ser ungdomskriminaliteten ud i dag?
- Har ungdomskriminaliteten udviklet sig positivt eller negativt og er den kriminelle gennemsnitsalder faldet eller steget i løbet af de sidste 10 år?
- Hvad får en kriminel ung til at ændre løbebane i en ikkekriminel retning?
- Hvad gør kommunen for at resocialisere de unge kriminelle?

Lærers kommentar

Opgaven havde en god struktur med en rød tråd igennem hele opgaven, hun mente dog at der var overflødige elementer i analysedelen.

Elevens kommentar

Der mangler en tydelig konklusion i opgaven.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Hypotese
Mål og baggrund
Undersøgelsens design
Udførelse
Resultater og analyse
- Personlighedsanalyse af Torben og Kæresten
- Den forsigtige type af Henrik Høgh­Olsen
- Konflikter : John Dewey (pædagog)
- Personlighedsmodellen: Freud 1923
- Tillid/mistillid: Erikson
- Behaviorismen: Freud
- Akut traumatisk krise: John Cullberg
- Kollektiv krise
- Interview ­ Martin + Henrik -
Diskussion og selvkritik
- Troværdig eller utroværdig
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Vi forventer, at kriminalitetsraten er steget de sidste ti år, på baggrund af vores viden om den stigende globalisering, grænserne flyder sammen og tid og rum har ikke samme rolle som det havde i gamle dage. Vi kan kommunikere med hele verden over internettet og følge med i, hvordan andre kulturer gør i visse situationer, hvilke traditioner de har og hvilke ritualer der udføres. Vi kan følge med i alt gennem medierne og det har vi også kunne mærke i samfundet, hvor de unge er stærkere i internetbruget end de gamle, fordi de vokser op med det og lærer at bruge det som et undervisningsredskab. På denne måde har vi fx fået “happy­slapping” til Danmark, en kriminel idé og handling, der er blevet delt i medierne og på den måde er fundet ud til de unge i Danmark og andre lande... Køb adgang for at læse mere

Ungdom og kriminalitet | Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Ungdom og kriminalitet | Psykologi B.