Ungdom og identitet: Erikson & Giddens | Spørgsmål og svar | Psykologi C

  • HF 2. år
  • Psykologi C
  • Godkendt
  • 6
  • 1870
  • PDF

Ungdom og identitet: Erikson & Giddens | Spørgsmål og svar | Psykologi C

Modulopgave på HF med svar på spørgsmål om ungdom og identitet/identitetsdannelse indenfor Psykologi. De går blandt andet i dybden med teori fra Anthony Giddens og Erik H. Erikson, og sammenligner disse to i forhold til et case om et ungt individ i det senmoderne samfund.

Du kan læse mere om identitetsdannelse ifølge Giddens i vores kompendium om hans teori

Indhold

Opgave 1
1.1 Gøre rede for Eriksons psykosociale teori. (Se pensum fra Modul 2: Psykologiens Veje s. 73-75)

Opgave 2
2.1 Gør rede for perioden ungdomstiden. I beskrivelsen af den skal du komme ind på dens biologiske, psykologiske og sociale sider.
2.2 Forklar begrebet identitet ud fra en psykologisk synsvinkel.
2.3 Forklar, hvorfor identitet og ungdomsperioden hænger uløseligt sammen.
2.4 Forklar, hvad det skyldes, at identiteten i dag skal "tilkæmpes, opbygges og konstrueres under skiftende omgivelser". (Se afsnittet 'Det multiple selv' side 293 i Psykologiens Veje))
2.5 Den engelske sociolog Anthony Giddens teori beskriver forholdet mellem de samfundsmæssige strukturer og personlig stabilitet/identitet. De følgende spørgsmål omhandler aspekter af denne teori og i særdeleshed forholdet mellem unges identitetsarbejde i det moderne samfund:
2.5.1 Redegør for Giddens opfattelse af, hvordan identitet skabes.
2.5.2 Forklar, hvad det vil sige, at identitet er knyttet til forskellige sociale arenaer.
2.5.3 Hvad forstår Giddens ved 'det senmoderne risikosamfund'.

Opgave 3
3.1 Analyser nedenstående case ud fra Erikson og Giddens teorier samt ud fra din viden om grupper og normer.
3.2 Vurder om der kan være andre forklaringsmuligheder på Katjas adfærd.

Uddrag

2.1 Gør rede for perioden ungdomstiden. I beskrivelsen af den skal du komme ind på dens biologiske, psykologiske og sociale sider.

Ungdom er et begreb, der siger noget om menneskets placering i samfundet. Det er tiden mellem barn og voksenliv, og kan ses som en kulturel alder. Det er en bestemt livsfase, hvor vi udvikles, forberedes, og kvalificerer os til arbejdslivet. I gamle dage var livsfasen ikke så opdelt i: barn, ung, og voksen, som det er i dag. I 1970érne var ungdomstiden karakteriserede...
---
2.1 Forklar, hvorfor identitet og ungdomsperioden hænger uløseligt sammen.

Vores identitet dannes hele livet igennem, og vi bliver især selvbevidste i puberteten/ungdomstiden, når vi løsrives fra vores forældre, og her kan vi ifølge Erik Erikson opleve 'identitetsforvirring'. Vi begynder især her, at stille spørgsmål til vores selvopfattelse: Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad kan jeg? Hvordan opfatter andre mig? Identitetsdannelsen i ungdomstiden er...
---
3.1 Analyser nedenstående case ud fra Erikson og Giddens teorier samt ud fra din viden om grupper og normer.

I casen om Katja Grew ser vi et godt eksempel på et ungt individ i det senmorderne samfund. Katja siger: ”Jeg tror jeg er så glad for mit liv, fordi jeg selv har skabt det”. Dette er netop hvad Anthony Giddens taler om. At vi i det senmoderne samfund er meget mere med til at forme og skabe vores egen identitet, hvor det førhen var mere forudbestemt via slægt og status.
Katja viser tegn på den ontologiske sikkerhed, da hun søger en form for bekræftelse fra andre via fx hendes påklædning, og søger opmærksomhed også fra mandlige individer, på hendes job på en bar i Tokyo. Hendes adfærd mht. at rejse så meget til fremmede... Køb adgang for at læse mere

Ungdom og identitet: Erikson & Giddens | Spørgsmål og svar | Psykologi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.