Ungdom | Fællesdel | Samfundsfag A | August 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 3
  • 827
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Ungdom | Fællesdel | Samfundsfag A | August 2015

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Ungdom" (med netadgang), der blev stillet i Samfundsfag A på STX i august 2015. Brug dette eksempel som inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Argumentér ud fra en socialistisk grundholdning imod Konservativ Ungdoms forslag, som det kommer til udtryk i citatet nedenfor.
1b. Opstil en model med fire faktorer, der kan forklare de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, som det kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

Uddrag

I denne opgave vil jeg ud fra en socialistisk grundholdning argumentere imod de to grunde, som Konservativ Ungdoms (KU) fremsætter for at afskaffe SU'en. For det første mener KU, at ”det er uretfærdigt, at man modtager penge fra det offentlige, hvis man ikke er en udsat gruppe i samfundet”, hvilket KU ikke mener, at studerende er. Det er forkert af to grunde: Dels er unge på SU udsatte grundet deres lave indkomst, dels bør staten ikke kun have forpligtelser over for udsatte, men derimod over for alle, da der gennem universelle velfærdsydelser sikres...

---

I det senmoderne samfund har sociale medier en stor betydning for identitetsdannelsen, da de kan give individet anerkendelsesoplevelser. Ovenstående model opstiller fire årsager til, hvorfor det er gennem de sociale medier, at mennesker søger anerkendelsen. De fire årsager hænger tæt sammen, da de alle er konsekvenser af senmoderniteten, men mekanismerne for, hvordan de resulterer i at mennesker søger anerkendelse gennem sociale medier er forskellige... Køb adgang for at læse mere

Ungdom | Fællesdel | Samfundsfag A | August 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.