Ungarn | Redegørelse for nøgletal | International Økonomi A

  • HHX 2. år
  • International Økonomi A
  • Godkendt
  • 3
  • 537
  • PDF

Ungarn | Redegørelse for nøgletal | International Økonomi A

Redegørelse af forskellige økonomiske nøgletal for Ungarn. Desuden er der en vurdering af om Ungarn har høj- eller lavkonjunktur, samt en kommentar på de ungarske økonomiske balanceproblemer.

Disse nøgletal er der blevet redegjort for:

-Vækst/BNP
-Inflation/Stabile priser
-Arbejdsløshed
-Offentlige finanser/offentlig gæld
-Betalingsbalance/Import/Eksport

Elevens kommentar

Inddrag mere data i besvarelsen

Uddrag

Denne tabel viser BNP ‘en i Ungarn i intervallet 2005 til 2014. BNP' en har alt andet lige haft en positiv vækst. Hvi vi kigger på årene 2007-2010 er der tale om reccesion da BNP' en ligger under 0...

Denne tabel viser inflationen i Ungarn i intervallet 2005-2014. Inflationen i årene 2005-2012 ligger over konvergenskriteriet som...

Denne tabel viser arbejdsløsheden i Ungarn i intervallet 2005-2014. Ungarn har en meget høj arbejdsløshed, men det topper i 2010 hvor den ligger...

Denne tabel viser de offentlige finanser i Ungarn i intervallet 2005-2014. Ved at se på denne tabel kan vi se at Ungarn har underskud på de...

Denne graf viser betalingsbalancen (import/eksport) i Ungarn. Y-aksen er angivet i procent og starter fra -3 til 20. X-aksen viser årstallene i det... Køb adgang for at læse mere

Ungarn | Redegørelse for nøgletal | International Økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.