Undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembruds litteratur

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 10
 • 3671
 • PDF

Undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembruds litteratur

Få hjælp til at skrive din introducerende artikel om "Undertrykkelse som tema i Det Moderne Gennembruds litteratur" med Studienets opgavehjælp.

Med opgavehjælpen hjælpes du sikkert igennem din skrivning af den introducerende artikel om "undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembruds litteratur". Opgaven hører til eksamenssættet fra maj 2012 på HF.

Opgavehjælpen giver dig helt konkret inspiration til at karakterisere, hvordan undertrykkelse kommer til udtryk i uddraget fra Amalie Skrams roman "Constance Ring" (tekst 6). Derudover viser vi dig, hvilke andre tekster i hæfte 1 du kan bruge til at sige noget om undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembruds litteratur. Dermed bliver du støttet hele vejen igennem din opgave med opgavehjælpens samling af situationer, noter, bemærkninger, temaer og analysepointer.

I opgavehjælpen får du hjælp til:

 • Hvordan du skal forstå og besvare opgaveformuleringen
 • Nyttig baggrundsviden om forfatteren
 • Analyse af uddraget med fokus på undertrykkelse af kvinderne i romanen
 • Billedsprog i teksten som illustration af undertrykkelsen
 • Perspektivering til "Idé og virkelighed" (tekst 2) og "Et dukkehjem" (tekst 3)

Indhold

 • Baggrundsviden
  • Resumé af uddraget af Constance Ring
  • Forfatteren: Amalie Skram
 • Analyse af Constance Ring
  • Karakteristik af undertrykkelse i teksten
   • Ægteskabet som undertrykkende institution
   • Kvinder er seksuelt undertrykte
  • Modsætninger i teksten
  • Billedsprog i teksten
 • Perspektiverende tekster
  • Tekst 2: Idé og Virkelighed
   • Pointer til inddragelse
  • Tekst 3: Et Dukkehjem
   • Pointer til inddragelse

Uddrag

Temaet for din introducerende artikel står som det første i opgaveformuleringen. Temaet er ”undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembruds litteratur”. Forfatterne i Det moderne gennembrud mente, at deres litteratur skulle være realistisk og kritisk, og at den skulle sætte aktuelle samfundsproblemer til debat. Der blev fokuseret på alle typer af undertrykkelse, fx af kvinder, fattige, tjenestefolk, bønder, og hvordan disse grupper kunne frigøre sig og få bedre vilkår. Det er spørgsmål som disse, der er på spil i tekst 6, og som skal danne grundlaget for din artikel.
Hvis du vil vide mere om Det moderne gennembrud, og hvordan man analyserer noveller fra denne periode, hent Guiden til Det moderne gennembruds noveller og romaner her.

Genren
Genre er et fint ord for ”type af tekst”. I din opgave skal du skrive en introducerende artikel, der kunne blive trykt fx i et tidsskrift. Den introducerende artikel er en opgavetype, hvor du bliver givet et overordnet emne, i dette tilfælde 'undertrykkelse og frigørelse i Det moderne gennembruds litteratur'. Derudover får du et bestemt fokusområde i forhold til hovedteksten, nemlig hvordan undertrykkelse kommer til udtryk i uddraget af Amalie Skram. Det er vigtigt, at du ikke forstår opgavetypen som en almindelig analyseopgave. Det centrale er det overordnede emne, og analysen af teksterne skal derfor hele tiden sættes i forhold til dette tema. Det er derfor, det hedder en introducerende artikel – fordi du skal introducere til et emne.

Opgaveformuleringen til din introducerende artikel er forholdsvis åben, men det er en god idé at skrive artiklen ud fra de punkter, som du i hvert fald skal have med i din opgave. Her vil vi vise, hvordan du kan løse opgaven på en god måde, der overholder alle delene af opgaveformuleringen.

NB: Mangler du yderligere hjælp til, hvad den argumenterende artikel går ud på, og hvordan du bygger denne opgavetype op, hent Studienets vejledning til introducerende artikel her.

Baggrundsviden
Når du skal skrive din introducerende artikel, vil det ofte være nyttigt at have en grundlæggende viden om hovedteksten og den forfatter, som har skrevet den. Derfor giver vi dig i det følgende et kort resumé af tekst 6 samt nogle få informationer om Amalie Skram og hendes forfatterskab. Der er ikke noget krav om, at din artikel skal indeholde et resumé og oplysninger om forfatteren, men det kan være en stor hjælp for dig i din skrivning, fordi det giver en bedre forståelse af teksten.

Resumé af uddraget af Constance Ring
Uddraget handler om den unge Constance, der er gift med den 16 år ældre hr. Ring. En aften, da Constance kommer hjem, griber hun sin mand i at være utro med tjenestepigen. Constance opsøger sin kusine Marie for at bede om et råd, men Marie kan ikke se grunden til, at Constance er så oprevet. Marie mener, at Constance selv er skyld i Rings utroskab, fordi hun altid er så kold over for ham. Utroskab foregår i langt de fleste ægteskaber, mener Marie, og hvis Constance vil undgå det, må hun være noget mere imødekommende over for sin ægtemand... Køb adgang for at læse mere

Undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembruds litteratur

[5]
Bedømmelser
 • 26-10-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Det er en meget god opgave. De har været en god inspirationskilde til egen opgave
 • 06-02-2013
  Hjalp rigtig meget med at give et godt overblik over selve opgaven.
 • 17-06-2014
  Dejlig simpel opgave at gennemgå
 • 10-06-2013
  Rigtig god, godt sprog