Undersøgelse af Kristrup Vandværk | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 4
  • 1220
  • PDF

Rapport: Undersøgelse af Kristrup Vandværk | Naturgeografi C

Rapport i Naturgeografi C, som redegør for en families vandforbrug i byen Kristrup fra Kristrup Vandværk.

Rapporten indeholder beregning af relevante informationer for familien, herunder vandforbrug pr. dag, antallet af personer, som det lokale vandværk kan forsyne og størrelsen af området, som det lokale vandværk benytter til at pumpe grundvand fra. Derudover undersøger rapporten, hvordan grundvandet beskyttes mod forurening, og hvilke faktorer som kan forårsage forurening.

Uddrag

Kristrup Vandværk
Rent vand i 100 år
...
Derudover har jeg taget et kig på mit vandværks boringsrapporter fra nogen år tilbage, som viser at der indvindes vand fra grus, sand, grus under terræn i 25,6 – 26,5 meters dybde. Jordbundens opbygning har stor betydning for grundvandets renhed. Når nedbøren siver gennem jordlagene på̊ sin vej til grundvandet, renses vandet betydeligt bedre i lerjord end i sandjord. Grunden til at lerede jord har en bedre naturlig vandrensende evne er, at der i det øverste jordlag findes mikroorganismer, som under iltforbrug nedbryder forurenede organiske stoffer, og binder eventuelle tungmetaller.
...
Helt tilbage i år 2013 blev der foretaget en drikkevandskontrol på vandværket, som viste forskellige former for kemiske hovedbestanddele i grundvandet. En af dem var nitrat. Nedenstående har jeg vedlagt en graf, der viser hvor meget nitrat der er fundet i grundvandet. Tallet ligger på omtrent 2,2 mg/l, hvor den generelle grænseværdi ligger på omkring 50. Det siger noget om, at der er ingen tegn på udvikling - niveauet ligger meget stabilt i årene 2005, 2010 og i år 2015.
...
Når det så er sagt kan der også være tale om forureningstrusler. Jeg har været inde på hjemmesiden og fundet kortoversigter over eventuelle forureningstrusler. Det ene billede viser få røde, men til gengæld flere blå afmærkninger. Det vil altså sige der både er skyldige steder, men derimod også en del mistanker om potentielle forureninger omkring mit vandværk. Afmærkningen med lilla viser hvilket område, som vandværket får deres indvindingsvand fra.
...
I Danmark er grundvandet en af vores allervigtigste ressourcer. Adgangen til rent vand er af afgørende betydning for mennesker, diverse planter og for dyrelivet både på landjord og i vand. Det har også stor indflydelse på sundheden og udviklingen i ethvert samfund. Vi har alle brug for vand. Vi drikker det, vi bader i det, vi bruger det til rengøring og til mange ting i det daglige. Hver dag pumpes der flere tusindvis af liter rent grundvand op fra undergrunden... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelse af Kristrup Vandværk | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undersøgelse af Kristrup Vandværk | Naturgeografi C.