Udvikling af tæller med el og mekanik | Projekt 1: Counter | Teknikfag

Rapport: Udvikling af tæller med el og mekanik | Projekt 1: Counter | Teknikfag

Rapport lavet til et projekt i faget "Teknikfag - Design og produktion A".

Rapporten er en del af “Projekt 1: Counter”, hvor der skal dimensioneres og konstrueres en counter, som eksempelvis kan tælle.

En brainstorm og en projektbeskrivelse danner grundlag for rapporten. Arbejdsforløbet har grundlag i tidsplanen og er dokumenteret med en logbog for de enkelte dage.

Teknikprojektet har til formål at effektivisere optælling af mennesker, ved diverse offentlige arrangementer, ved at se på mobilitet i produktet, da dette er en vigtig kvalitetsfaktor.

Indhold

Forord 4
Indledning 5
Problemformulering 5
Problemanalyse 6
Produktkrav 9
Hårde krav 9
Bløde krav 10
Optionelle krav 10
Produktudvikling 10
Idégenerering og løsningsforslag 10
PV-skema 12
Konstruktion og stykliste 12
Pladeskærer 13
Pladebukker 13
Svejser 13
Vinkelsliber 13
Arbejdstegninger 14
Værkstedsjournal 17
Blokdiagram 20
Arduino koden 22
Arduino reset knap 24
Arduino del med laser sensor som gruppen ikke fik til at virke 24
Arduino del som gruppen ikke nåede 25
Sammenfletning 25
Test af produkt 26
Stresstest 27
Miljøvurdering 28
MEKA-skema 28
Konklusion 29
Planlægning 30
Kildeliste 31
Bilag 35
Bilag 1 - Tidsplan og planlægning 35
Bilag 2 - Logbog 35
Uge 36 35
Uge 37 35
Uge 38 36
Uge 39 36
Uge 40 36
Uge 41 36
Uge 43 36
Uge 45 37
Uge 46 37
Uge 47 37
Bilag 3 - Mindmap 37
Bilag 4 - Skitser 38
Skitse 1 - Lego bånd 38
Skitse 2 - Trafiktæller 38
Skitse 3 - Mennesketæller 38
Bilag 5 - Arbejdstegninger 39
Værkstedstegninger 39
Arduino Uno tegninger 40

Uddrag

Indledning
Denne rapport udgør skriftlig dokumentation for et projektforløb på Erhvervsgymnasiet Grindsteds HTX-linje. Projektet er et udarbejdet på linjen Mekatronik i faget ”Teknikfag”, hvor der skal udarbejdes et produkt bestående af både el og mekanik. Produktet vil blive udviklet ved hjælp af den viden der er erhvervet i faget undervisning, samt selvstudier inden for mekanik og elektronik.

I forlængelse af produktet skal der udarbejdes en rapport, som redegør for de valg der er truffet igennem forløbet. Rapporten skal derudover også redegøre for beregninger der ligger bag det fremstillede produkt, samt fremstillingen. I rapporten vil der ydermere være vedlagt billeder, videoer og arbejdstegninger med mere, disse vil være med til at dokumentere projektforløbet. Foruden produktet og rapporten vil en mundtlig fremlæggelse også blive udarbejdet.
Problemformulering
I dette projekt har grupperne fået givet den opgave, at producere en tæller som både indeholder el og mekanik. I gruppen har man valgt, at udvikle en tæller som kan tælle antallet af mennesker der går gennem en indgang og/eller udgang. Der vil blive lagt stor vægt på mobiliteten ved produktet, da denne faktor ikke ses andre steder på det danske marked, efter gruppen har gjort sine undersøgelser på internettet. Så derfor synes man i gruppen, at det kunne være meget interessant, at arbejde med dette aspekt i projektet. Derfor ønsker man i gruppen at optimere muligheden for, at mobilisere gæsteindgange med persontæller indbygget.

Derudover er man også interesseret i, at samle den data man indsamler fra indgangstælleren, da det er brugbar viden for virksomhederne eller organisationerne, som anvender disse slags indgange. Ydermere vil man undersøge om den danske lovgivning forhindre gruppen i, at tilføje diverse funktioner på produktet og om produktet kan sparer økonomiske ressourcer for virksomheder eller organisationer.

Derfor har man i gruppen valgt, at opstille følgende spørgsmål, som vil blive besvaret i problemanalysen:
Mangel på overblik af antal mennesker ved større antal deltagende
1. Mangel på samling af data på antal besøgende
2. Mangel på mobilitet af indgangstæller
3. Hvilke muligheder tilbydes der af udbyderne?
4. Hvilke lovgivninger findes der vedrørende tekniske hjælpemidler?
5. Kan der spares økonomiske ressourcer ved, at finde en eventuel løsning?
Hvis produktet ikke bliver vellykket vil vi prøve at finde ud af hvad vi har gjort galt, og evt. lave nye forsøg og vurdere dem. Medmindre, at man bliver begrænset af tid eller kompetencer... Køb adgang for at læse mere

Udvikling af tæller med el og mekanik | Projekt 1: Counter | Teknikfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.