Udstødelse af Jehovas Vidner | Religion B

  • HF-enkeltfag 2. år
  • Religion B
  • 7
  • 6
  • 1526
  • PDF

Udstødelse af Jehovas Vidner | Religion B

Dette er et skriftligt eksamensprojekt i Religion B, som handler om Jehovas Vidner.

Problemformulering
Hvad kan gøre det svært at være Jehovas Vidne i det senmoderne samfund og hvilke konsekvenser har en udstødelse?

Indhold

Hvilket samfund lever vi i? 1
Jehovas Vidner 2
De fire sociologiske teorier 2
- Deprivation 2
- Socialisation 2
- Rationelt valg 2
- Søgen efter mening 2
Frygten for udstødelse 3
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Hvilket samfund lever vi i?
Samfundet i dag beskrives historisk set som Det Senmoderne Samfund. Samfundets regler og normer var før meget præget af social arv, hvilket man går mere og mere væk fra. Før i tiden valgte man for eksempel ofte at få samme uddannelse og profession som sine forældre, og altså vælge ”den nemme vej”, men med tiden er der kommet flere og flere ”mønsterbrydere” og det er i dag de færreste der vælger den samme profession som deres forældre. Det senmoderne samfund har stor vægt på individet og individets frie valg og selvstændighed. I det senmoderne samfund er verden også blevet mere åben i form af forbedret infrastruktur samt nyheder på TV og radio fra hele verdenen – altså er det senmoderne samfund også i langt højere grad globaliseret end de forrige.
Som skrevet er det senmoderne samfund meget præget af normbrud. For eksempel er ligestilling også blevet et stort og omdiskuteret emne, også ligestilling i hjemmet, hvor far- og mor-roller i nogle familier bliver vendt på hovedet i forhold til hvad de var, i gamle tider.
... Køb adgang for at læse mere

Udstødelse af Jehovas Vidner | Religion B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.