Udfordringer for Nobia A/S | Erhvervscase 2015

  • HHX 2. år
  • Erhvervscase
  • 10
  • 12
  • 3130
  • PDF

Synopsis: Udfordringer for Nobia A/S | Erhvervscase 2015

Erhvervscase om Nobia Danmark A/S, som indeholder en virksomhedsbeskrivelse, 4 udfordringer og 8 handlingsforslag til Nobia Danmark A/S.

Lærers kommentar

Flot.

Elevens kommentar

Mere segmentering.

Indhold

Virksomhedsbeskrivelse 3
Metode, fag, og teori 3
Kritiske succesfaktorer 3
KSF 1 3
KSF 2 3
KSF 3 4
Udfordringer 4
Udfordring 1 4
Handlingsforslag 1 4
Konsekvens 1 4
Handlingsforslag 2 4
Konsekvens 2 4
Udfordring 2 4
Handlingsforslag 1 4
Konsekvens 1 4
Handlingsforslag 2 5
Konsekvens 5
Udfordring 3 5
Handlingsforslag 1 5
Konsekvens 1 5
Handlingsforslag 2 5
Konsekvens 2 5
Udfordring 4 5
Handlingsforslag 1 5
Konsekvens 1 5
Handlingsforslag 2 6
Konsekvens 2 6
Bilag 6
SWOT-analyse 6
Interne analyser 6
Værdikædeanalyse 6
De 4 P'er 7
Ansoffs vækstmatrice 8
Regnskabsanalyse 8
Eksterne analyser 10
Omverdensmodellen 10
Empiri 12

Uddrag

Metode, fag, og teori
For at få et overblik over virksomheden har vi trimmet nettet for artikler og informationer, hvori vi har været meget kildekritiske i forhold til, om hvorvidt kilderne både er pålidelige, aktuelle, objek-tive, repræsentative, samt læst vores case grundigt igennem.

Vi har valgt modeller både inden for den interne og eksterne del af virksomheden, samt lavet en udvidet regnskabsanalyse i fagene AØ og VØ, dvs. den erhvervsøkonomiske metode. Udover denne, har vi også gjort brug af casemetoden, der bringer vores modeller sammen med de praktiske udfordringer i erhvervslivet. Vi har som oftest brugt kvalitativ metode i forbindelse med faget AØ og kvantitativ metode i forbindelse med faget VØ.

Udfordringer
Udfordring 1
- Bibeholde stor markedsandel i Danmark.

Handlingsforslag 1
- Oprette af nye SBU'er ved hjælp af samarbejde.

Virksomheden skal oprette en ny SBU, for på den måde at ramme et, eller tilmed flere, af de mel-lemsegmenter Nobia ikke hidtil er kommet omkring.
Konsekvens 1
+ Større markedsandel
- Forbundet med høje omkostninger
- Kræver stor markedsandel
Handlingsforslag 2
- Opkøb af konkurrerende virksomhed (horisontal integration)

Nobia skal opnå vækst i form af horisontal integration, hvilket medfører et opkøb af konkurrenten Aubo.
Konsekvens 2
+ Større markedsandel
+ Rammer nyt segment
+ Overtager konkurrentens kunder
+ Knap så høj konkurrence i fremtiden
- Forbundet med høje omkostninger... Køb adgang for at læse mere

Udfordringer for Nobia A/S | Erhvervscase 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.