Tyskland i Mellemkrigstiden: NSDAP og Weimarrepublikken

 • STX 2.g
 • Historieopgaven 2.g
 • Ingen givet
 • 12
 • 4732
 • PDF

Tyskland i Mellemkrigstiden: NSDAP og Weimarrepublikken

Dette er en historieopgave om Tyskland i mellemkrigstiden, specielt 1919-1929, hvor vi fokuserer på NSDAP og Weimarrepublikken.

Problemformulering:
Hvorfor lykkedes det NSDAP i Weimarrepublikkens sidste år at indfange den tyske befolkning i dets politik, og var det uundgåeligt at partiet senere kom til magten?

Jeg vil i denne opgave gøre rede for den økonomiske, politiske og sociale situation i Tyskland fra 1919-1929.
Jeg vil komme med en redegørelse for NSDAP's oprindelse og dets politik.
Endvidere vil jeg komme med en analyse og vurdering af NSDAP's rolle i Weimarrepublikkens sidste år med fokus på NSDAP's metoder og venstrefløjspartiernes holdning til hinanden og til NSDAP.

Indhold

1. Indledning 2
2. Tyskland fra 1919 – 1929 3
2.1 Tysklands økonomiske situation 3
2.2 Tysklands politiske situation 4
2.2.1 NSDAP 5
2.3 Tysklands sociale situation 6
3. Den nazistiske propaganda 7
3.1 NSDAP's medlemstilslutning 8
4. Venstrefløjens holdning til hinanden og til NSDAP 10
5. Konklusion 12
6. Litteraturliste 13

Uddrag

1 Indledning
I årene mellem 1.- og 2. verdenskrig skete der nogle begivenheder, der ændrede verdens gang. Efter 1. verdenskrig var Tyskland et stort rod både politisk, økonomisk og socialt. Landets økonomi var blevet udhulet af krigen og dens efterspil. En demokratisk regering afløste det forhenværende kejserdømme uden stor succes. Alt dette resulterede i, at Tyskland blev trukket ud i den ene krise efter den anden. Midt i hele elendigheden dukkede der et nyt tysk parti op – NSDAP. Nazismen er kendt af alle på grund af dens ubarmhjertelige brutalitet og forbrydelser mod menneskeheden. Men partiet udøvede samtidig en fascination og tiltrækning af en hel generation af tyskere, som NSDAP evnede at integrere i sin politik, uanset hvilke interesser man havde, og hvilken stand man tilhørte... Køb adgang for at læse mere

Tyskland i Mellemkrigstiden: NSDAP og Weimarrepublikken

[18]
Bedømmelser
 • 17-12-2009
  Opgaven var udemærket, følte den var mangelfuld enkelte steder, økonomien eks. og manglede mange steder uddybelse. Udemærket opgave burde stadig kunne få 7-10 på 1.g niveau.
 • 11-06-2015
  Meget struktureret og overskuelig. Dog er konklusionen en anelse personlig, men alt i alt rigtig god inspiration!
 • 28-09-2016
  ....................................................................................................
 • 09-06-2015
  Super god opgave. Især den redegørende del var brugbar