Tysk og spansk økonomi | IØ A 23. august 2011

  • HHX 3. år
  • International Økonomi A
  • 10
  • 6
  • 2163
  • PDF

Tysk og spansk økonomi | IØ A 23. august 2011

Besvarelse af eksamenssættet i International Økonomi A fra 23. august 2011.

Det handler om det økonomiske og monetære samarbejde i Europa, med fokus på tysk og spansk økonomi.

Alle 3 delopgaver besvares.

Indhold

Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3

Uddrag

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien i perioden 2005-2010
Spanien
Spanien havde en positiv udvikling i væksten fra 2005-2007, hvor landets økonomiske vækst aldrig lå under en stigning på 3,5% årligt. Fra 2008-2010 oplevede væksten kun en positiv stigning et enkelt år på minimale 0,8% i 2008, og dermed oplevede den spanske vækst en negativ udvikling i 2009 på -3,7% og -0,2% i 2010
Spanien har igennem analyseperioden formået at nedsætte deres underskud på betalingsbalancen fra -10% af BNP i 2007 til -4,8% af BNP i 2010
Spaniens ledighed er vokset fra 9,3% af arbejdsstyrken til 20,1% af arbejdsstyrken igennem analyseperioden med et dyk til 8,3% af arbejdsstyrken i 2007. Det vil altså sige, at Spaniens antal af arbejdsløse er fordoblet i procent af arbejdsstyrken.
Det fremgår af bilagene, at Spanien står overfor strukturelleproblemer, at de har opbygget en boligboble samt en gældskrise. Alle disse økonomiske problemer har medført, at den spanske. Regeringen har iværksat en spareplan, som går ud på Spanien, skal nedbringe deres gældskrise og bringe deres betalingsbalance i orden. Det skal ske ved at skære i lønnen hos de offentlige ansatte, i de offentlige udgifter og investeringer. Regeringen ønsker at sende et signal om, at de bringer deres økonomi i orden, men med nedskæringer på disse områder risikerer den spanske regering, at de mister forbrug på hjemmemarkedet på grund af en faldende beskæftigelse på grund af nedskæringerne i de offentlige udgifter og investeringer, en anden ting er, at de offentlige ansatte, som har fået mindre en løn ligeledes forbruger mindre på hjemmemarkedet, hvilket vil medvirke til, at væksten og beskæftigelsen vil falde yderligere i fremtiden.
Selvom spareplanen ville hjælpe Spaniens betalingsbalance, som de også har store behov for specielt med ... Køb adgang for at læse mere

Tysk og spansk økonomi | IØ A 23. august 2011

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Tysk og spansk økonomi | IØ A 23. august 2011.