Tyrkiet - Makroøkonomisk analyse

  • HHX 3. år
  • International Økonomi A
  • 10
  • 11
  • 3952
  • PDF

Tyrkiet - Makroøkonomisk analyse

Her finder du en landeanalyse af Tyrkiet med makroøkonomisk analyse dvs. makroøkonomiske tal, fremtidsudsigterne mm. samt sammenligning med Grækenland.

I opgaven besvares følgende spørgsmål:
1. Lav en makroøkonomisk analyse af Tyrkiet.

2. Giv en redegørelse for den økonomiske situation i Tyrkiet samt det land, som du vælger at sammenligne Tyrkiet med. Inddrag alle nøgletallene i din besvarelse, idet du peger på relevante sammenhænge mellem de forskellige nøgletal. For hvert af landene skal du pege på områder, hvor den økonomiske udvikling er positiv, og hvor den er negativ.

3. Peg på eventuelle balanceproblemer i de to lande.

4. For hvert af landene skal du redegøre for nogle økonomiske politikker, landet kan anvende, hvis det skal rette op på de balanceproblemer, du har peget på i spørgsmål 3. Inddrag så mange politikker som muligt og peg i hvert enkelt tilfælde på denne politiks styrke og svagheder i forhold til landets problemer.

5. Lad os nu antage, at landene var medlem af EU, hvordan vil det påvirke dit svar i spørgsmål b. Hvilke begrænsninger har det for de to landes mulighed for at føre forskellige økonomiske politikker.

6. Udover de makroøkonomiske nøgletal. Find 5 andre relevante tal/oplysninger, som du ville medtage, hvis du skulle fortælle noget om Tyrkiet.

Opgaven er skrevet i 2014.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave. Du kommer ind på mange ting og får mange detaljer med.

Uddrag

Makroøkonomisk analyse af Tyrkiet.

Et af de mest essentielle makroøkonomiske nøgletal er naturligvis, hvordan væksten ser ud i landet dvs. hvordan udviklingen i BNP har været i Tyrkiet de sidste 3-5 år.

Siden 2010 har Tyrkiet haft positiv vækst. I 2010 lå væksten på 4 %, men herefter er Tyrkiets vækst stagneret i forhold til 2010. Året efter lagde væksten på 2,8 %, det betyder, at i 2010 og i 2011 havde Tyrkiet højkonjunktur, da deres BNP steg med over 2½ %. I 2012 var væksten faldet endnu mere, da den steg med 2,4 %, og Tyrkiet havde dermed ikke højkonjunktur, men i stedet en stabil økonomisk vækst, den ligger dog på nippet til at være højkonjunktur. I 2013 faldt væksten så en gang til, så den nu ”kun” blev forøget med 2,2 %.

Så siden 2010 har væksten altså været stagnerende. Det dårligste år med hensyn til væksten lyder derfor på 2,2 %, hvilket vi ville være tilfredse med i Danmark, men da Tyrkiet ikke er et lige så udviklet land som Danmark, så er det ikke tilfredsstillende, da Tyrkiet er et land som burde være i større fremgang end de er. Hvis vi kigger længere tilbage end 2010, så havde Tyrkiet en negativ vækst i 2009 på 2,1 %. I denne periode var stort set alle lande i negativ vækst, i hvert fald i meget svag positiv vækst, men alle lande oplevede lavkonjunktur. I Årene før dette havde væksten lagt omkring de 4 % hvert eneste år. ... Køb adgang for at læse mere

Tyrkiet - Makroøkonomisk analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.