Tryghed | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 4
 • 836
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Tryghed | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Tryghed", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2017. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem holdning til brug af tortur i eget
land og holdning til amerikanske afhøringsmetoder overfor ”fjendtlige kombattanter”?

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de kriminalitetsmønstre, der fremgår af tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

I figur 1 finder vi på x-aksen holdning til tortur i eget land. Denne antages at være den uafhængige variabel. På y-aksen ser vi holdning til amerikanske afhøringsmetoder overfor såkaldte ”fjendtlige kombattanter”. Denne antages at være den afhængige variabel. Begge variable er målt som andelen af befolkningen, der accepterer henholdsvis brug af tortur i eget land og amerikanske afhøringsmetoder. Punkterne viser dette procenttal for de forskellige lande.

Tendenslinjen udtrykker den rette linje, der har den korteste afstand til punkterne. Vi kan se i figuren, at linjen er stigende, hvilket udtrykker, at der er en positiv korrelation...

---

Hypotese 1:

Mandlige indvandrere og efterkommere begår mere kriminalitet end danske mænd, fordi mandlige indvandrere og efterkommere er mere socialt marginaliserede.

Begrundelse:

I tabel 1 ses det, at kriminalitetshyppigheden blandt mandlige indvandrere og efterkommere generelt er højere end for etnisk danske mænd. En forklaring på dette kan findes i, at mænd med indvandrerbaggrund generelt er mere socialt marginaliserede end etnisk danske mænd på forhold som uddannelse, indkomst og arbejdsløshed. Disse forhold gør, at mænd med indvandrerbaggrund i højere grad mangler social sikkerhed og anerkendelse i hverdagen, og at de... Køb adgang for at læse mere

Tryghed | Fællesdel | Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
 • 20-05-2021
  Givet af 2.g'er på STX
  Genialt