Transversalsvingninger | Rapport | Fysik C

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 10
  • 19
  • 1342
  • PDF

Transversalsvingninger | Rapport | Fysik C

Rapport i Fysik C, som handler om svingninger på en elastik og er skrevet med formålet at eftervise formlen for en bølges udbredelsesfart på en elastik.

Indhold

Formål 3
Anvendt apparatur 3
Forsøgsbeskrivelse og forsøgsopstilling 5
Teori 5
Behandling af måledata 9
Fejlkilder/ Usikkerheder 10
Konklusion 10
Bilag 1 11
Bilag 2 12
Bilag 3 19

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse og forsøgsopstilling
Daniel satte tonegeneratoren i stikkontakten og forbandt den med vibratoren. Herefter målte han hele elastikken til at være 1,58 m og bandt træk-loddet fast til elastikken. Så satte han elastikken fast på trissen og på vibratoren og målte elastikken til at være 1,45 m fra vibratoren til midten af trissen (knudepunkt A til knudepunkt B). Han tændte for ...

Farten for bølgen er lig med kvadratroden af kraften som holder elastikken udspændt divideret med den svingende elastiks masse pr. meter. Da man hverken kan måle F eller µ må man benytte formler med data man kan måle, til at substituere. Til at substituere F benytter vi formel (3): ...

Massen af den svingende elastik pr meter er lig massen af elastikken divideret med længeden på
den opspændte elastik. Vi ikke kan måle farten, v, derfor må vi også substituere denne med data vi kan måle. Vi kan se at både formel (1) og formel (2) er lig v. Derfor må formel (1) og formel (2) altså være lig hinanden. Vores nye formel kalder vi formel (5): ... Køb adgang for at læse mere

Transversalsvingninger | Rapport | Fysik C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.