Transfedtsyrer | Rapport i NV

Transfedtsyrer | Rapport i NV

Her finder du en NV-rapport om emnet transfedtsyrer. I opgaven undersøges emnet ud fra et biologisk og kemisk synspunkt.

Problemformuleringen lyder:

Transfedtsyrer dannes når fedtstoffer udsættes for ekstremt varme, og det er utrolig skadeligt for kroppen. Hvad gør at det er så skadeligt og hvilken kemisk reaktion sker der, når fedt omdannes til transfedtsyrer?

Herunder besvares problemstillingerne:
• Hvad er fedt?
• I hvilke produkter forekommer transfedtsyrer?
• Hvad gør transfedtsyrer ved kroppen?
• Hvilke olier og fedtstoffer kan omdannes til transfedtsyrer og hvilke kan ikke?
• Overholdes de strenge regler for transfedtsyrer i madvarer?

Lærers kommentar

Det er en relevant indledning, problemformulering og problemstillinger.

Du har masser af kemifagligt stof med, stoffet formidles fint med korrekte fagudtryk samt reaktionsskemaer og figurer der underbygger det skrevne. Du er rigtigt inde i stoffet og i emnet. Du er inde på noget meget relevant og aktuelt det her med at det mættede fedt ikke kan forklare hjerte-karsygdomme, og dermed ikke er så slemt endda. Derved får du også lidt biologi med.

Jeg kunne godt tænke mig at du analyserede forsøget lidt nærmere, og sammenholdt dine ”forsøgsresultater” med varedeklarationen.
Du får perspektiveret forsøget og inddraget masser af relevant fagligt stof. Du skriver i et rigtigt godt sprog og underbygger alle dine input. Du er helt hjemme i genren, og er dygtig til naturvidenskab. Du er virkelig godt hjemme i stoffet, det er så flot.

Derfor vurderer jeg opgaven samlet set til 12.
Godt arbejde!

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teori
Hvad er transfedt?
Hvad gør transfedt ved kroppen?
Har vi brug for fedt?
Afrapportering af forsøg - jod i olie
- Formål
- Materialer
- Fremgangsmåde
- Resultater
- Fejlkilder
Diskussionsspørgsmål
- I hvilke madvarer findes transfedtsyrer?
- Overholdes de strenge regler for transfedtsyrer i madvarer?
- Hvorfor er punkt 1 og 4 nødvendig i fremgangsmåden?
- Hivlke bivirkninger har man gisninger om, at et højt indtag af transfedtsyrer kan give?
- Hvorfor er fritureolie så slemt?
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Når man taler om trans fedt betegner det en bestemt form for dobbeltbinding. I stedet for den almindelige cis-form, hvor hydrogenatomerne sidder på samme side af dobbeltbindingerne og danner et 'knæk', sidder hydrogenatomerne på hver sin side af dobbeltbindingerne i trans-form og danner ikke knækket. Denne reaktion kan forekomme under en hærdning. Når en umættet fedtsyre får spaltet sin C=C –dobbeltbinding, så i stedet for at gribe to ekstra H-atomer, roterer carbonkæden om enkeltbindingen, hvorefter dobbeltbindingen gendannes og danner derved en trans fedtsyrekæde.

HVAD GØR TRANSFEDT VED KROPPEN?

Tilbage i 1950'erne og 60'erne gjorde margarinen sit indtog i Danmark. Margarinen blev dengang fremstillet ved at man tog sarte, flydende, vegetabilske olier og opvarmede dem til tårnhøje temperaturer og dermed ændrede formen og gjorde dem faste i konsistensen. Dette gjorde dem som sagt sundhedsskadelige, da mange af fedtsyrekæderne blev ændret til transfedtsyrer. Denne ændring i fedtsyrekædernes form øger risikoen for hjertekarsygdomme med 60%. Dette fandt man frem til på Harvard University i 1994... Køb adgang for at læse mere

Transfedtsyrer | Rapport i NV

[1]
Bedømmelser
  • 15-01-2016
    Givet af 3.g'er på STX
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh