Analyse af Til min ven Gustav Munch-Petersen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.
  • STX 2.g
  • Dansk A
  • 10
  • 4
  • 1825
  • PDF

Litterær artikel: Analyse af Til min ven Gustav Munch-Petersen

Denne litterære artikel indeholder en analyse og fortolkning af Tom Kristensens digt Til min ven Gustav Munch-Petersen.

Opgaven fokuserer på digtets opbygning, brug af sproglige virkemidler og en perspektivering til den tid, som digtet er skrevet i.

Kom godt i gang med din egen litterære artikel med inspiration fra denne.

Uddrag

Digtet ”Til min ven, Digteren Gustaf Munch-Petersen, der faldt som frivillig i Spanien” beskriver Munch-Petersen som person og lyriker, og hvordan Munch-Petersen var uforståelig fra sin omverden. Kristensen fremstiller nærmest Munch-Petersen som en type eller generation for sig selv. Ingen forstod Munch-Petersen, da han levede. Først efter hans død, kunne folk forstå ham. Det kan man allerede se i 1. strofe, vers 1: ”Pludselig ser vi det hele”. Et andet eksempel på dette giver han i strofe 2, vers 1 og 2: ”Ordene kom fra det indre” / ”ingen af os kan forstå”, hvor han er mere uddybende end i vers 1 i strofe 1... Læs mere

Analyse af Til min ven Gustav Munch-Petersen

[1]
Bedømmelser
  • 09-12-2014
    Meget brugbar i forhold til en videre analyse med eget foksupunkt, meget god inspiration.