Tivoli A/S | VØ B | Eksamen august 2014

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Tivoli A/S | VØ B | Eksamen august 2014

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B fredag den 15. august 2014. hhx142-VØK/B-15082014

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Tivoli A/S
Opgave 2 - Budgettering - Odense Fysioterapi
Opgave 3 - Lagerstyring - Dream A/S
Opgave 4 - Virksomhedens rapportering - Hansen Havemøbler A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for de væsentligste årsager til Tivoli A/S' økonomiske udvikling i 2013.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Tivoli A/S har eller vil benytte.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Tivoli A/S for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Tivoli A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Tivoli A/S fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Vurder, hvilken virksomhedstype Odense Fysioterapi er.

2.2 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2015 for Odense Fysioterapi.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

I bilag 3 findes også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilke poster i resultatbudgettet for 2015, der er blevet påvirket af den planlagte ansættelse af 2 nye fysioterapeuter.

3.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for sengen SLEEP.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse vil blive påvirket, hvis kostprisen pr. seng falder.

3.4 (5 %)
Diskuter, hvordan logistikomkostningerne vil blive påvirket, hvis der etableres et sikkerhedslager for sengen SLEEP.

4.1 (5 %)
Opstil en resultatopgørelse efter bidragsmetoden for 2013/14. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 5.

I bilag 6 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

4.2 (5 %)
Opstil en balance for Hansen Havemøbler A/S pr. 30.06.2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 5.

I bilag 7 er der en skabelon til balancen.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hansen Havemøbler A/S tilhører.

Uddrag

1. Redegør for de væsentligste årsager til Tivoli A/S' økonomiske udvikling i 2013? 5 %

Som årsager til den positive økonomiske udvikling i 2013 fremhæver Tivolis ledelse i de forskellige artikler, at Tivoli har oplevet et stigende besøgstal i efterårsferien samt uge 43 og i juleperioden. Især i juleperioden har Tivoli ikke oplevet så mange besøgende siden 2004. Herudover valgte Tivoli også i 2013 at holde åbent nytårsaften, hvilket gav 24.000 gæster, som de normalt ellers ikke ville kunne tælle med, da de normalt ikke har åbent nytårsaften.

2. Vurder hvilke vækststrategier Tivoli A/S har eller vil benytte, 5 %

Ved at tage udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrice ses det, at Tivoli A/S benytter sig af tre forskellige vækststrategier: markedsindtrængning, markedsudvikling og produktudvikling.

Markedsindtrængning
Det er givet i regnskabstallene i bilag 1, at Tivolis udgifter til annoncer og reklamer er steget med... Køb adgang for at læse mere

Tivoli A/S | VØ B | Eksamen august 2014

[3]
Bedømmelser
 • 28-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Alle besvarelser var korrekte. Super god inspiration!
 • 03-05-2016
  Godt beskrivende, virkelig god opgave!
 • 04-05-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  +++++++++++++++++++++++