Tillid | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 3
  • 935
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Tillid | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Tillid", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem den generelle tillid i
befolkningen og tilliden til politikerne?

1b. Opstil en model, der indeholder fire faktorer, der kan forklare vælgernes skepsis overfor EU. Modellen skal tage udgangspunkt i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

Uddrag

Figur 1 er en graf, hvor en række europæiske lande er plottet ind. Den uafhængige variabel er generel tillid, og den afhængige variabel er tillid til politikerne. Variablene udtrykker hvor stor en del af befolkningerne, der erklærer, at de har megen eller fuldstændig tillid til henholdsvis ”andre mennesker” og ”politikerne”. Grafen viser en tendenslinje, der er fremkommet ved lineær regression, og ligningen for tendenslinjen.

Det fremgår af ligningen, at andelen, der har høj tillid til politikerne, forventes at stige med 0,45 procentpoint, når andelen, der har høj tillid...

---

Suverænitetsafgivelse: Jesper Jespersen påpeger i citatet, at afgivelse af suverænitet er en af årsagerne til vælgernes skepsis overfor EU. Det virker sandsynligt, at vælgerne ønsker at bevare suveræniteten på nationalt niveau, idet de oplever et demokratisk underskud i EU. Det skyldes blandt andet, at vælgerne oplever, at der er for stor afstand til EU's politiske system. Det er under halvdelen af befolkningen i EU (43%), der er tilfredse... Køb adgang for at læse mere

Tillid | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.