Tidsspild ved forsvundne genstande | Teknologi B

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 58
  • 14135
  • PDF

Eksamensprojekt: Tidsspild ved forsvundne genstande | Teknologi B

Eksamensprojekt som besvarer opgaven "På kanten af tid" i Teknologi B på HTX fra 2015.

Gruppen har valgt at besvare projektoplægget "På kanten af tid" og har i den forbindelse fremstillet et produkt, som skal afhjælpe problemet at bruge tid på at lede efter forsvundne hverdagsgenstande. Produktet er fremstillet i elektronikværkstedet og er en nøglering med en sender/modtager, hvor modtageren kan lyse op, når der trykkes på en knap på senderen.

Projektet besvarer problemformuleringen:

Vi bruger en del af vores tid på at lede efter vores forsvundne ting, hvor vi kunne bruge tiden mere
fornuftigt.
- Hvor stort er dette problem reelt?
- Hvilken gavn vil vores produkt gøre?
- Hvordan virker produktet?
- Hvordan kan vi gøre det nemmere?

Elevens kommentar

Dette projektarbejde kom videre i konkurrencen i DM i teknolog

Indhold

Indledning 1
Mindmap 2
Problemanalyse af tema og projektoplæg 3
Problemtræ 6
Uddybning af problemtræ 7
Problemformulering 8
Dokumentation af problem 9
Behovsundersøgelse 10
Krav til løsningsforslag 13
Løsningsforslag 13
Valg af løsning 14
Helhedsvurdering 14
Vægtningsskema 15
Teori 15
Produktkrav 19
Teknologianalyse 20
Produkt 20
Teknik 20
Viden 20
Organisation 21
Endelig tids- og aktivitetsplan 22
Arbejdstegninger 23
Fremstillingsproces 24
Fejl/besværligheder undervejs 27
Prisliste 28
Afprøvning 29
Afprøvning til produktkravene 30
Fremgangsmåde 30
Resultat af afprøvningerne 30
Generelle resultater for afprøvningerne 33
Forbedringsforslag 34
Miljøvurdering 34
Samlet miljøvurdering 35
Teknologivurdering 36
Konklusion 37
Perspektivering 37
Procesbeskrivelse 38
Kildeliste 39

Uddrag

Forord
Denne rapport er udarbejdet af X , X og X i teknologifaget på B niveau i perioden fra marts til maj 2015.
Det udleverede eksamensoplæg i Teknologi B fra marts 2015 har som tema sin beskæftigelse med problemer der er ”På Kanten”. Vores gruppe har i forbindelse med hovedtemaet valgt at fokusere på hvilke problemstillinger der kan være når man er ”På Kanten af Tid”. Vores specificeringsområde fremstår også som et ud af fire projektoplæg i eksamensoplægget. Derfor, afgrænser vi videre vores valgte projektoplæg til at beskæftige os med det tidsspild der sker ved forsvundne genstande, da menneskelighedens levevaner har ændret sig gevaldigt. Den måde menneskelighedens levevaner har ændret sig på er således at det enkelte individ har flere ting at se til end hvad man har været vant til.
Det menneskelige individ bliver mere og mere travlt, og får flere og flere ting at se til. Den typiske voksne har nøgler, mobiltelefon, pung, briller og mange andre genstande at se til. Ved siden af dagligdagens rutiner, skal man også holde øje med disse vigtige genstande som ikke altid er lige til at huske, men ret så vigtige for at få dagens forløb til at hænge sammen.
Vi er godt klare over at vi ikke kan forebygge tidsspild fuldstændigt, da man som menneske ikke kan gå hele sit liv uden at skulle søge efter en forsvunden genstand på et tidspunkt. Men vi kan gøre en almindelig dagligdag mere overskuelig ved at tømme folks hoveder for mindre relevante sager som forsvundne genstande. Det vil vi gøre vha. vores produkt, som kan spore alle de mindre genstande som man mindst tænker over, og oftest mister. Disse genstande kan være nøgler, punge, briller el. Alt dette vil blive dokumenteret og eftervist løbende igennem rapporten.

Indledning
At være på kanten af noget vil sige at stå foran et problem på den ene eller den anden måde. Når der er tale om at være på kanten af tid, vil det derfor sige at vi beskæftiger os med problemer som er forårsaget grundet tid. Det kan være på alle måder som tidsspild, tidsmangel eller noget så enkelt som tidsfordriv.
Tid er et meget bredt begreb, som til tider kan virke som et hav man kan øse af, og andre gange som en kilde der truer med at tørre ud. Det er derfor vigtigt at udnytte tiden så optimalt som overhovedet muligt. Spørgsmålet er så bare hvordan man bruger sin tid optimalt. Vi er alle sammen travle individer, som hver især skal opnå nogle ting hen ad livet. Nogle ting skynder mere end andre, men i sidste ende skal alt udføres.
Har du for lidt tid til at nå det du skal, er du plaget af tidspres. Tidspres defineres til at være en psykisk eller fysisk belastninger som er forårsaget grundet mangel på tid2. Står man i tilfældet af at have for meget tid til at udføre et stykke arbejde, har man en tendens til at arbejde mere overfladisk med arbejdet. Derfor må man finde en balance for at opnå bedst muligt resultat. Undersøgelser viser at det menneskelige individ arbejder mere målrettet under pres, mens en anden undersøgelse viser at man lettest bliver stresset under pres.
Under alle tilfælde, er det altid generende at bruge tid på noget unødigt. Særligt under tidspres, er det nervepirrende at skulle bruge tid på noget man ikke har haft med i tidsorganiseringen.
....
Folk kommer trætte hjem efter en hård dag – Pga. folks hårde hverdag, kommer man trætte hjem fra arbejde og uddannelse. Dette gør at man ikke er så fokuseret når man kommer hjem.
Folk ligger deres ting rundt i hjemmet – Da folk ikke er så fokuseret, tænker de ikke over hvor de ligger deres ting, såsom mobil, pung og nøgler.
Folk kan ikke huske hvor de har lagt deres ting – Da folk ikke tænker over hvor de har lagt deres ting, glemmer de hvor tingene er og kan derved ikke finde dem senere på dagen eller næste dag.
...
Mange kender det. Man skal til at gå ud af døren og pludselig er ens nøgler væk. Det er et kendt problem, der sker for mange. Det er ikke kun nøgler der bliver væk, men også mobiler, ure, punge, smykker og lign. I vores travle hverdag kan et manglende bundt nøgler ødelægge tidsplanen resten af dagen. Det er heller ikke kun der hjemme man glemmer ens ting. Det sker også man glemmer noget i busser, toge og metroen, uddannelsessteder, arbejde og cafeer. Faktisk alle steder vi tager
hen har vi mulighed for at miste noget. Det er heller ikke kun os selv det går ud over. Andre kan nemt blive inddraget i problemet:... Køb adgang for at læse mere

Tidsspild ved forsvundne genstande | Teknologi B

[1]
Bedømmelser
  • 12-03-2016
    rigtig god opgave der kommer igennem det hele.