Thirteen Days og Cubakrisen | SRP

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 25
 • 8470
 • PDF

Thirteen Days og Cubakrisen | SRP

Dette Studieretningsprojekt (SRP) omhandler Cuba-krisen med en analyse af spillefilmen "Thirteen Days" af Roger Donaldson. Opgaven er besvaret i fagene Engelsk og Historie.

Lærers kommentar

Lidt for meget redegørelse i forhold til analyse. Der mangler mere analyse af genren i Thirteen Days.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Hvad lå bag Cubakrisen?
- Berlinkrisen
- Berlinmuren
Den cubanske revolution
Invasion af Svinebugten, 1961
- Planen
- Invasionen
- Tiden efter invasionen
Analyse af John F Kennedys håndtering af Cubakrisen
- Krisens brandpunkter
- Tale til befolkningen, 22 oktober
- Krisens klimaks og løsning
- Delkonklusion
Thirteen Days – Ren fiktion eller historisk kilde?
- Handling
- Historisk indhold og korrekthed
- Brugbarhed
Diskussion af Kennedys politik
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag
- Bilag 1: Uddrag af Khrushchev's brev til Kennedy, 26 oktober 1962
- Bilag 2: Uddrag af Khrushchev's brev til Kennedy, 27 oktober 1962
- Bilag 3: 'Cuban missile crisis: how the US played Russian roulette with nuclear war' af Noam Chomsky

Uddrag

Jorden har aldrig været i større fare end under en periode på 13 dage i oktober 1962. Da USA fandt beviser for at Cuba opstillede sovjetiske missiler på øen, satte det hele verden på den anden ende. Den amerikanske regering stoppede de fleste af deres foretagender og gik omgående i gang med at udarbejde en handlingsplan for at få missilerne fjernet fra Cuba.

Dette studieretningsprojekt er skrevet medudgangspunkt i fagene historie og engelsk. Jeg vil redegøre for de vigtige udenrigspolitiske konflikter der udspillede sig i resten af verden op til den 16. oktober 1962 og som havde en indflydelse på Cubakrisen, med fokus på de begivenheder der hændte efter januar 1961. For at skabe et bredere udgangspunkt for forståelse af betingelserne for Kennedys politik forud for hans embedsperiode, har jeg valgt at også redegøre for tiden før 1961 med fokus på Berlinkrisen, Den Cubanske Revolution og Svinebugtsinvasionen.

Hernæst følger en engelskfaglig analyse af Kennedys politiske træk og strategi. Gennem hans tale til befolkningen den 22. oktober, vil jeg analysere måden hvorpå han appellere til resten af verden og hvorledes han argumenterer for USA's indblanding i sovjetiske og cubanske affærer. Herunder vil jeg gennemgå hans brug af retoriske virkemidler. Herefter følger en analyse af filmen 'Thirteen Days' og en historiefaglig kildekritisk analyse af filmens brugbarhed som fremstilling af de faktiske begivenheder under krisen.

Der gives endeligt en diskussion af det billede, Noam Chomsky tegner af Kennedy og hans rådgivere i artiklen 'Cuban missile crisis: how the US played Russian roulette with nuclear war'... Køb adgang for at læse mere

Thirteen Days og Cubakrisen | SRP

[1]
Bedømmelser
 • 18-12-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  Øhhh, ja fu*king tak alligevel. Samme emne og fag. Fanme ikke ringe at have 4 dage inden der skal afleveres. Du har reddet min uddannelse! <3