SRO: The Hours og den senmoderne kvinde | Engelsk A og Dramatik B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Dramatik B)
  • 12
  • 9
  • 2873
  • PDF

SRO: The Hours og den senmoderne kvinde | Engelsk A og Dramatik B

Denne opgave indeholder en Studieretningsopgave (SRO) skrevet i Engelsk og Drama om den senmoderne kvinde - med fokus på en analyse af filmen "The Hours" og teatermetoden method acting

Problemformulering:
Redegør kort for den senmoderne kvindeopfattelse. Gør endvidere kort rede for den amerikanske version af den naturalistiske skuespilteknik Method Acting.
Der ønskes en analyse og fortolkning af et selvvalgt afsnit af tv-serien Desperate Housewives eller udvalgte scener fra filmen The Hours med særligt fokus på kvindeportrætter og familietyper. Der ønskes endvidere en forestillingsanalyse med henblik på komposition og spillestil.
Med udgangspunkt i din analyse/fortolkning ønskes en diskussion af den kvindeopfattelse, der kommer til udtryk i værket.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund her.

Lærers kommentar

Eksemplarisk opgave.

Indhold

1. Indledning
2. Redegørelse
2.2 Den senmoderne kvindeopfattelse
2.3 Den amerikanske version af ”method acting”
3. ”The Hours” (2002)
3.1 Analyse af kvindeportrætter og familietyper i værket
3.2 Fortolkning
3.3 Forestillingsanalyse af komposition og spillestil
4. Diskussion af kvindeopfattelse i værket
5. Konklusion
6. Litteraturliste
7. Bilag

Uddrag

Kvinders roller har igennem det sidste århundrede ændret sig drastisk. I 1920'erne fik kvinderne en pludselig frigørelse i mange lande verden over, da 1. verdenskrig var slut, og den nye stemmeret gjorde dem mere individuelle og ligestillede med mænd. Dernæst skete der et tilbagefald i efterkrigstiden efter 2. verdenskrig, hvor kvinder igen var undertrykte, og medier næsten tvang dem ind i ”det normale familieliv” med en mand som arbejdede, og et hjem og børn der skulle passes. I nutidens senmoderne samfund er udviklingen dog kommet til, at kvinder igen er på arbejdsmarkedet, og kvinden og manden i hjemmet er ligestillet. Som titlen hentyder til, handler ”The Hours” om tre depressive kvinder, som alle påvirkes af timerne på en dag, og hvordan tiden går dag ud og dag ind. Filmen viser også hvordan en kvinde i de mandsdominerede 1920'ere trodsalt kunne påvirke kvinder årtier senere.

Den senmoderne kvindeopfattelse er i høj grad påvirket af udviklingen af familiestrukturer fra den traditionelle industrielle- eller landbrugsfamilie til en symmetrisk familie, hvor kvinden og manden er ligestillet. Overgangen til nutidens familie begyndte i 1960'erne, hvor kvinderne talstærkt kom ud på arbejdsmarkedet . Dette betød et skift i hjemmet, som pludseligt havde behov for institutioner til at passe børn og ældre; også formuleret som 'systemafhængighed' af Anthony Giddens, britisk sociolog i det sene 19. århundrede. Giddens er ophavsmand til betegnelsen 'det senmoderne samfund' og opstiller 4 centrale tendenser for samfundet; blandt disse er udlejring af sociale funktioner, som netop beskriver systemafhængigheden. Kvinden ses som et stærkt, frit individ, der ikke længere er økonomisk eller reproduktionelt afhængig af en mand, og som kan gå fra manden når hun vil det... Køb adgang for at læse mere

SRO: The Hours og den senmoderne kvinde | Engelsk A og Dramatik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: The Hours og den senmoderne kvinde | Engelsk A og Dramatik B.