The Arena

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 15
 • 4808
 • PDF

Novelleanalyse, Eksempelbesvarelse: The Arena

Få hjælp til at skrive dit analytical essay om novellen "The Arena" af Martin Golan med Studienets study guide og eksempelbesvarelse.

Denne study guide støtter dig med din besvarelse af Opgave A i eksamenssættet fra august 2012 for Engelsk A. Her skal du skrive et essay med analyse og fortolkning af "The Arena", og bl.a. fokusere på novellens opbygning og brugen af kontraster.

Vores study guide til "The Arena" indeholder noter, analysepointer, situationer, temaer og bemærkninger, som kan være relevante at have med i din opgave. Endvidere giver vi dig også en eksempelbesvarelse, som er kommenteret hele vejen igennem. Vi forklarer hvert afsnit for dig, og uddyber, hvad der er gjort, og hvorfor det er gjort.

Opgaveformulering
Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Martin Golan's short story "The Arena".
Part of your essay must focus on the way the story is structured and on the use of contrasts.

Indhold

En hjælpende hånd 1
Resumé af novellen “The Arena” 1
Temaer (indgangsvinkler til dit essay) 2
Opgaveformuleringen 2
Analyse og fortolkning af novellen 2
Characterization (personkarakteristik) 2
Narrative technique (fortælleteknik) 6
Fortæller og synsvinkel 6
The way the story is structured 6
The use of contrasts 7
The arena 8
The themes 9
Eksempelbesvarelse 11

Uddrag

Resumé af novellen “The Arena”
I novellen ”The Arena” af Martin Golan kører en far sin søn til sportsarenaen i en forstad til New Jersey en tidlig lørdag morgen, hvor han skal med en bus, da han skal på udflugt med sit sportshold. De er næsten alene på vejen, det er så småt ved at blive lyst, og de holder ind og køber bagels til turen. Faren er optaget af sine tanker og minderne om sin eks-kone og deres søn Willie, som de har mistet i et trafikuheld. Han tænker også på dengang, han sammen med sin daværende kone adopterede deres søn. I mellemtiden glemmer han at dreje af det rigtige sted, og de bliver forsinkede. De kommer til et lyskryds, som er i stykker ...

Analyse og fortolkning af novellen
Det er næsten altid en god idé at inddrage en personkarakteristik af de vigtigste personer i din analyse. Når du har en forståelse for hovedpersonerne, har du ofte også lettere ved at gennemskue novellens temaer og budskaber. Derfor starter denne study guide med at kigge på en personkarakteristik af novellens fortæller.

Characterization (Personkarakteristik)
Fortælleren er en voksen, unavngiven mand. Han er gift med sin anden kone, som han har en søn med. I novellen hører vi om hans tanker og minder fra fortiden med en anden kone og en nu afdød søn.

Fortællerens nutid
Da novellens handling udspiller sig, lever fortælleren sammen med sin anden kone og søn. Konen venter derhjemme, mens han kører sønnen til bussen en tidlig morgen. Vi hører meget lidt om personerne i fortællerens nutid.

Konen
Om konen hører vi kun, at hun ligger og venter derhjemme i sengen. Vi hører, at konen ligner eks-konen:
”Did I mention that my second wife looks life my first? Friends were stunned at the resemblance.” (ll. 48-49)
Det, at hovedpersonen ubevidst vælger en kone, der ligner den forrige, giver allerede tidligt i novellen læseren et indtryk af, at han har svært ved at slippe fortiden.

Sønnen
Sønnen er teenager og dyrker den amerikanske holdsport lacrosse. Han har et barns begejstring og iver, naivitet og tillid til sine forældre:

“staring ahead (…) with the eagerness of a child, their naivety, their trust.” (ll. 63-64)
Vi hører ikke drengens navn, og han beskrives med en vis distance:

”The boy beside me is our only child.” (l. 12)
Denne distance kan være et tegn på, at hovedpersonen har svært ved at knytte sig til drengen, fordi han er bange for at miste igen. Man kan dog også se det som et tegn på, at han ser alting udefra og ikke er i stand til at være til stede i nuet.
...

The Arena
Novellens titel betegner mere end blot en sportsplads. I novellen bliver arenaen et gennemgående motiv, der betegner livets skueplads og altså de scener, man igennem livet befinder sig i:
”the plan to adopt was a breakthrough, until we learned it can be as difficult an arena as conception and labor (…)” (ll. 72-73)
“Early arenas leave their mark.” (l. 66)
Sportsarenaen minder desuden fortælleren om den afdøde søn, og vi får derfor indtryk af, at han også kom der:
“Every time I've gone to the Arena I enter a personal arena, a battle from the past.” (l. 65)

Arenaen er altså et sted, hvor fortælleren konfronteres med fortiden, og hvor nutid og fortid bliver blandet sammen. Det bliver særligt tydeligt i novellens slutning, da far og søn ankommer til arenaen. Her bliver faderens tanker og virkelighed for alvor blandet sammen.

The themes
I din analyse og fortolkning af novellen kan du vælge at fokusere på et eller flere af temaer. Vi giver her et bud på, hvilke ting man kunne tage fat i:

Forældrekærlighed
Tabet af sønnen har lært fortælleren, at forældrekærlighed er altoverskyggende:
”It was Willie who taught me this, the terror of parent-love, its brutal force and its nightmare risk, the love beside which all out other loves fall away.” (ll. 152-153)
Kærligheden til Willie fylder så meget, at ægteskabet med eks-konen ikke kunne holde.
... Køb adgang for at læse mere

The Arena

[16]
Bedømmelser
 • 02-03-2013
  Givet af 9. klasse'er på STX
  En af de bedre opgaver. Helt klart værd at bruge point på. Meget dybdegående og klart fortjent sin gode karakter. Kan kun anbefales!
 • 01-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  super god ! Fin og godt gennemarbejdet analyse ! Ikke ret meget man kan sætte en finger på ! tak for hjælpen !
 • 29-02-2016
  Analysehjælpen til Arena er virkelig brugbar! den giver masser af ideer
 • 02-09-2015
  suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper god