Teknologianalyse af en malkerobot

  • HTX 1. år
  • Teknologi B
  • 7
  • 3
  • 731
  • PDF

Teknologianalyse af en malkerobot

En analyse lavet i Teknologi B af en malkerobot til køer. Der er taget udgangspunkt i malkerobotten fra virksomheden DeLaval.

Opgaveformulering
1-2 siders teknologianalyse af dit eget produkt. Skriv om produkt, viden, teknik og organisation.

Lærers kommentar

Opgaven savner enkelte kildehenvisninger. God opgave, men der skal være en bedre inddragelse af kemi og biologi, når emnet byder op til det.

Uddrag

Teknologianalyse
Den teknologi jeg har valgt, at analysere er malkerobotten. Før malkerobotterne eller malkemaskinernes tid, så foregik al malkning med hænderne. Det gjorde malkning til en hård affære, og produktionen var meget lavere end efter oplysningstiden.
Mælk er et meget vigtigt næringsstof, da det indeholder en lang række vitaminer og mineraler, som er essentielle for mennesker1. Den stigende befolkningsvækst og øget efterspørgsel gjorde det svært for mælkeproducenterne at følge med før i tiden, og det er forsat et problem for nogen.
Mælkerobotten er et produkt som gør det muligt at malke sine køer vha. elektronisk malkning uden menneskelig indblanding eller kontrol3. De førende producenter af produktet er firmaerne DeLaval og Lely. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i DeLaval, som også er det firma, hvis organisation og produkter jeg har valgt at undersøge. Mælkerobotten fra DeLaval adskiller sig fra andre mælkerobot ved, at kunne malke flere køer på én gang. Mælkerobotterne kan specialfremstilles, og på den måde tilpasse til hver enkelt ... Køb adgang for at læse mere

Teknologianalyse af en malkerobot

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.