Teknologi B Eksamensprojekt 2012 - Handel og Service

 • HTX 3. år
 • Teknologi B
 • 10
 • 75
 • 10415
 • PDF

Teknologi B Eksamensprojekt 2012 - Handel og Service

Projektopgave ud fra Teknologi B eksamensprojekt 2012, om "Arbejdsmiljø i Handel og Service", dvs. ud fra det overordnede emne ''Arbejdsmiljø'' har vi valgt oplæg 4. Arbejdsmiljø i handel og service/restaurationsbranchen. Opgaven blev skrevet til HTX eksamen.

Opgaven er skrevet til teknologi B eksamensprojekt 2012.

Indhold

Resume - Sarah 3
Summary - Ayat 3
Forord - Sarah 4
Indledning - Sarah 4
Problemobservation - Sarah 5
Problemanalyse - fælles 6
Metodeafsnit problemtræ - Sarah 7
Problemtræ - Fælles 8
Målgruppe analyse - Fælles 9
Kvantitativ analyse - Sarah 10
Markedssegment - Sarah 16
Hvad er en målgruppe? 16
Eksisterende marked - Ayat 17
SWOT - analyse - Ayat 20
Problemformulering - fælles 20
Hvad er kriterier? - Sarah 21
Kvalificerende krav 21
En beskrivelse at de kvalificerende krav: 21
Kriterier: 21
En beskrivelse af kriterierne: 22
Diskvalificerende krav: 22
Diskvalificerende krav: 22
Løsningsforslag - Sarah 23
Prioritering og vægtning - Sarah 26
Kravmatrix - Sarah 26
Begrundelse for valg af løsning - Fælles 27
Beskrivelse af den valgte løsning - Sarah 27
Materialevalg og hvorfor netop disse materialer 27
Layout og hvorfor netop dette layout? - Sarah 29
Brugervejledning/ sikkerhed - Fælles 30
Tekniske tegninger - Sarah 31
Miljøvurdering / livscyklusanalyse (MEKA)- Ayat 33
Formål 33
Beskrivelse af system 33
Service 33
Funktionel enhed 33
Vores prototype 34
Konkurrentens produkt 34
Afgrænsning 35
Flow diagram - Ayat 35
MEKA-ANALYSE - Ayat 36
MEKA for vores prototype 36
Lovgivning – Fælles 37
Designovervejelser - Sarah 41
Teknologianalysen - Sarah 42
Teknik 42
Viden 42
Organisation 42
Produkt 42
Udarbejdelse af produkt og materialeliste - Sarah 43
Materialeliste - Sarah 43
Journal til dokumentation af serveringsvogn- Fælles 44
Afprøvning af produktet - Sarah 52
Diskussion - fælles 53
Konklusion - fælles 54
Perspektivering - Ayat 54
Bilagsfortegnelse - fælles 55
Litteraturliste/ kildeliste 55
- Bøger: 55
- Internetsider: 55
- Artikler 57
Logbog 58
Teknologi spørgeskema - Fælles 61
Teknisk tegning - Sarah 63
x-perspektiv - Sarah 64
Projektbeskrivelse - Fælles 65
Problemobservation - fælles 65
Problemtræ - fælles 66
Eksisterende marked - Ayat 67
Målgruppe analyse - Ayat 69
Produktbeskrivelse - Sarah 70
Tidsplan – Sarah 71
Arbejdsfordeling - Fælles 72

Uddrag

"Problemobservation:
Den 19. marts 2012 fik vi udleveret projektoplægget: ''Arbejdsmiljø''. Projektoplægget indeholdte 4 forskellige projektoplæg. Vi har valgt projektoplæg 1 'arbejdsmiljø i handel og service' herunder har vi valgt at gå i dybden med restaurationsbranchen.

Når grøntsagerne koges, kødet steges og tjenere skal til at slæbe de flotte tilberedte tallerkner til og fra køkkenet, kan det være begyndelsen for de symptomer, der skaber de alvorlige problemer. Store porcelæns tallerkner nedslider tjenere. Derfor ligger tjenerfaget øverst oppe i listen, hvad angår dødelighed og nedslidning af skuldre og arme.

Er man en ung pige med få armkræfter, kan det være endnu sværere at udføre opgaven ved at bære uhåndterlige tallerkner frem og tilbage fra køkkenet.

Vi vil derfor finde ud af, hvordan man kan sørge for at tjenere ikke får nedslidning af deres arme og skuldre.

Nedenunder ses vores problemtræ, som er blevet udarbejdet for at få et overblik over problemet og dets konsekvenser samt årsager. Kerneproblemet står i midten, konsekvenserne står øverst og årsager står nederst af problemtræet.

I restaurationsbranchen får tjenere nedslidt deres skuldre og arme, årsagen kan bl.a. være mangel på opvarmning før tallerknerne slæbes, svage armkræfter, mm. Konsekvenserne kan bl.a. være, at tjenere og kokke går på efterløn i en tidlig alder, på grund af de fysiske skader jobbet har medført."... Køb adgang for at læse mere

Teknologi B Eksamensprojekt 2012 - Handel og Service

[2]
Bedømmelser
 • 07-01-2016
  Givet af Studerende på 6. år
  fhdsabfhsd hsd fh ds f shd fhs df
 • 28-02-2014
  god til inspiration, flot