TDC | VØ B | Eksamen Maj 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Vejledende besvarelse: TDC | VØ B | Eksamen Maj 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B onsdag den 27. maj 2015. (hhx151-VØK/B-27052015)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - TDC A/S
Opgave 2 - Virksomhedens rapportering - Kontor A/S
Opgave 3 - Kalkulation og indtjening - Move and Bike A/S
Opgave 4 - Budgettering - Baby Møbler A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi TDC A/S anvendte, da den opkøbte det norske selskab Get A/S.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke konkurrencestrategier TDC A/S benytter i deres datterselskaber FULLRATE og TELMORE.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for TDC A/S for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene og indekstallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan TDC A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder TDC A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 for Kontor A/S. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

2.2 (5 %)
Opstil en balance for Kontor A/S pr. 31.12.2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 5 er der en skabelon til balancen.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Kontor A/S tilhører.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Bike Street El.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og i alt for Bike Street El.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor mange Bike Street El der skal afsættes for, at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for Bike Street El, hvis tolden falder til kr. 300 pr. stk.

4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby Møbler A/S.

De nødvendige informationer og en skabelon fremgår af bilag 7.

4.2 (5 %)
Redegør for, hvilken metode der er benyttet ved budgettering af det forventede dækningsbidrag (aktivitetsbudgettet).

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16.

Uddrag

1. Vurder, hvilken vækststrategi TDC A/S anvendte, da den opkøbte det norske selskab Get A/S
Gennen brugen af Ansoff's vækstmatrice ses det, at købet af det norske selskab Get A/S er en markedsudviklingsstrategi. Det er et forsøg på bedre at etablere sig på det norske privatmarked, hvor TDC A/S ved opkøbet forøger deres kundegruppe med 500.000 kunder, jf. artiklen ”TDC køber norsk selskab for 12,5 milliarder”.

2. Vurder, hvilke konkurrencestrategier TDC A/S benytter i deres datterselskaber FULLRATE og TELMORE
Gennem brugen af Porters konkurrencestrategier og uddraget fra virksomhedens hjemmeside, er der fundet frem til følgende om TDC A/S' datterselskabers konkurrencestrategier:

FULLRATE
Datterselskabet benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus, hvilket er grundet deres lavprisstrategi og deres begrænsede målgruppe. Ifølge uddraget fokuserer selskabet kun på unge og unge af sind samt SoHo-kunder og små virksomheder.

TELMORE
Datterselskabet benytter sig af konkurrencestrategien differentiering, hvilket er grundet deres fokus på topklasse service samt deres meget brede målgruppe. Ifølge uddraget fokuserer virksomheden på alle i Danmark, både inden for privatområdet og erhvervslivet... Køb adgang for at læse mere

TDC | VØ B | Eksamen Maj 2015

[4]
Bedømmelser
 • 24-01-2018
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Besvarelse af opgave 2.3 er forkert, da det kun er enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber der kan være i regnskabsklasse A. Så snart det er et ApS eller et A/S, så skal det mindst være en klasse B virksomhed.
 • 09-05-2016
  Den er godkendt, men den indeholder ikke formler
 • 22-01-2017
  fin fin opgave, perfekt
 • 04-02-2016
  dddddddddddddddddddddada