Den syriske borgerkrig | Grundforløbsprojekt | Rapport

  • HHX 1. år
  • Samfundsfag B
  • 10
  • 9
  • 1538
  • PDF

Den syriske borgerkrig | Grundforløbsprojekt | Rapport

Rapport lavet som en grundforløbsprojekt, som handler om Det Arabiske Forår. Rapporten har en analyse af den syriske borgerkrig samt en redegørelse for konsekvenserne af Det Arabiske Forår på kort og lang sigt, og hvordan det påvirker international politik.

Opgaveformulering

Redegør kort for Det arabiske forår. Foretag en analyse af borgerkrigen i Syrien med baggrund i teorier om international politik. Giv en vurdering af Det arabiske forårs konsekvenser på kort og lang sigt.

Lærers kommentar

At den var meget dybdegående og at jeg var kommet godt hen over alle emner, og at det var flot at jeg havde så meget international politik ind over det, selvom vi reelt set ikke har haft om det på 1. g.

Indhold

Indledning 3
Hovedafsnit 4
Kort redegørelse for Det arabiske forår 4
Typer af demonstranter 4
Analyse af den syriske borgerkrig 5
Baggrund 5
Historie 5
Begyndelsen 5
Udvikling 6
Konflikten spreder sig 6
Hvem støtter hvem? 6
Konsekvenser af Det arabiske forår på kort og lang sigt 6
Konklusion 7
Refleksion 7
Kildeoversigt 8
Ordoptælling 9

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt opgave 19 som lyder således: Redegør kort for Det arabiske forår. Foretag en analyse af borgerkrigen i Syrien med baggrund i teorier om international politik. Giv en vurdering af Det arabiske forårs konsekvenser på kort og lang sigt. Jeg har valgt den fordi, at jeg synes opgaven er meget spændende, og fordi det er noget jeg ønsker at gå i dybden med.
Min fremgangsmåde er følgende:
- At samle en masse informationer fra internettet eller bøger
o Overveje hvilke informationer jeg skal bruge
o Gøre mit emne søgbart
- At læse mine indsamlede informationer
- At skrive en sammenhængende tekst
- At trække de vigtigste oplysninger ud og bruge som synopse
Denne måde synes jeg virker mest overskuelig idet at jeg først får et overblik over min opgave, og derefter formidler det til lærer og censor i form af en synopse.
I min opgave skal jeg lave en analyse af den syriske borgerkrig med baggrund i international politik. Derfor har jeg først indsamlet nogle informationer om hvad international politik egentlig er, og derefter trukket det ind i min analyse.
Jeg har også brugt kvalitativ metode idet at de informationer jeg indsamler ikke rigtig kan udtrykkes i tal og målinger, men mere i holdninger og meninger.
---

Hovedafsnit

Kort redegørelse for Det arabiske forår
Det arabiske forår er et prædikat for en bølge af folkelige protester, der siden udgangen af 2010 er rullet hen over den arabiske verden. Det har bevirket forskellige ting såsom regime skift og en opblomstring af ekstreme islamistiske organisationer. For eksempel den ekstreme islamistiske organisation ISIS.
Den 17. december 2010 satte en grønthandler ild til sig selv, for at sige regeringen i mod. Det startede en række demonstrationer der var skyld i mange ting f.eks. regimeskift og han blev et forbillede for mange på forskellige måder. Baggrunden for oprøret var... Køb adgang for at læse mere

Den syriske borgerkrig | Grundforløbsprojekt | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.