Synopsis: Udvikling og omsorg

  • HF 2. år
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 3
  • 610
  • PDF

Synopsis: Udvikling og omsorg

Her finder du en synopsis lavet til Psykologi B inden for temaet udvikling og omsorg med foreslag til teoretikere.

Problemformulering
Er det vigtigt at få udviklet nogle bestemte egenskaber i de tidlige barneår, for at få veludviklede børn der ikke vil have adfærds og indlæringsproblemer?

Lærers kommentar

Godt skrevet, lidt for meget tekst, kan nemt kortes lidt ned.

Indhold

Problemformulering
Redegørelse for teori til besvarelse af problemformuleringen
Analyse
Konklusion
Diskussion - kritik af teori og metode
Perspektivering

Uddrag

Personligheden bliver udviklet iforhold til biologiske drifter og relationen til omgivelserne.

Vores udvikling af egenskaber og færdigheder, er baseret på forskellige faser der er tilknyttet forskellige udviklingsniveauer i de tidligere barneår.
- Forsvarsmekanismer.
- Personligheden bliver dannet i identifikation med forældrene.

---

Individet personlighed og adfærd bliver styret af det jeg'et, overjeg'et og det'et. Vores personlighed bliver bestemt af hvilket af disse områder der er dominerende. Disse tre personlighedsmodeller bliver udviklet i vores tidlige barndom, og vores udvikling af dem på en sund og veludført måde er afgørende for en sund stabil psyke senere i livet.”..Udviklingen er en konsekvens af, at børn de seneste år har fået lov til alt for... Køb adgang for at læse mere

Synopsis: Udvikling og omsorg

[1]
Bedømmelser
  • 03-12-2015
    god inspiration........................ :-)