Synopsis om mobning og sladder

  • STX 3.g
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 5
  • 1582
  • PDF

Synopsis om mobning og sladder

Synopsis i Psykologi B om mobning og sladder og om at sladder skaber sociale relationer.

Problemformulering
Hvordan er sladder med til at skabe fælles sociale relationer og hvordan medfører sladder og mobning en identitet?

Præsentation af problemstilling(er)
1. Hvorfor har nogle mennesker behov for at sladre?
2. Hvordan kan sladder/mobning være med til at skabe en identitet?

Indhold

Problemformulering
Præsentation af problemstilling(er)
Præsentation af teori
Analyse
Konklusion
Diskussion
Perspektivering

Uddrag

Analyse
1. Det er med til at sætte rammerne for hvad der er tilladt og ikke tilladt. Sladder er en måde at kommunikere på, som giver ro og tryghed samt er identitetsskabende. Sladder sætter os ind i et hierarki, en hakkeorden. Når andre viser interesse for vores sladre vil man oftest fortælle yderligere, hvilket viser tryghed overfor den anden person.
Her kan vi koble Paul Watzlawick teori om kommunikation på. Han siger nemlig at kommunikation indeholder informationer om, hvordan afsenderen ønsker at blive forstået og hvordan afsender og modtagers relationer opfattes. Sladder viser som sagt tryghed over for afsenderen, hvis modtageren viser interesse for det.

---

Diskussion
Hvad gennemgår en person psykisk når vedkommende bliver mobbet?

Mennesker har behov for anerkendelse - Uden anerkendelse føler vi os udenfor.
Mobbeekspert Dan Olweus skelner mellem to offer typer: De passive mobbeofre og de provokerende mobbeofre.
→ Pige fra artikel: Den passive mobbeoffer.
Mobning defineres som noget der ofte foregår i gruppesammenhænge og en udelukkelse af en person. Pigen i artiklen blev mobbet i klassen, og derfor kunne hun ikke uden videre forlade det. Grunden til mobning ligger især i gruppepres og gruppetænkning. De unge vil gerne leve op til konformiteten i gruppen, og derfor er de medløbere på mobningen, selvom de ikke bifalder det. Hvilket i dette tilfælde... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om mobning og sladder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.