SRO om The Ice Storm og forstadsliv (suburbia) i film | Engelsk A og Mediefag B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Mediefag B)
  • 12
  • 12
  • 4253
  • PDF

SRO om The Ice Storm og forstadsliv (suburbia) i film | Engelsk A og Mediefag B

Her finder du inspiration til din opgave om filmen The Ice Storm af Ang Lee.

Denne SRO (Studieretningsopgave) handler om begrebet suburbia - forstadslivet, og hvordan dette emne behandles i film - men udgangspunkt i filmen The Ice Storm.

Opgavens problemformulering:

Redegør kort for, hvordan forstadslivet sætter betingelser for hverdagslivet og ændrer familien fra kernefamilie til en mere moderne og dysfunktionel familie.

Lav dernæst en næranalyse (shot-to-shot) af følgende scener/sekvenser: anslaget, scenen, hvor familien fejrer Thanksgiving og endelig udtoningen i Ang Lee's film The Ice Storm og overvej ud fra disse analyser dels filmens fortolkning af familiens råderum og muligheder dels filmens stil og fortælle-struktur.

I analysen og fortolkningen af filmen skal indgå citater fra filmens drejebog. Diskuter sammenhængen mellem fortolkningen af familiens råderum og muligheder med filmens stil.

Lærers kommentar

Formalia er stort set i orden. Fin henvisningsteknik. Dog mangler der en reference på enkelte af citaterne (fx s. 7), og der mangler også en henvisning til Richard Nixon og Watergate-skandalen. Hvor har du dine oplysninger fra?
Husk at der ikke skal sidetal på indholdsfortegnelsen. Indledningen starter på side 1.
Litteraturlisten er ikke fyldestgørende nok. Se formalia-papiret. Filmen mangler!

Fint og velformuleret abstract – relativt højt abstraktionsniveau uden at miste grebet om sagen.

Det indledende redegørende afsnit viser et stort overblik over emnet, og du har overskuddet til også at inddrage filmen som sådan. Fint!

Meget fint og ekspressivt sprog i forbindelse med analysen, få sjuskefejl og endelsesfejl, men ikke skæmmende. Du mener ikke en plastisk verden, men en plastikverden ellers hænger det ikke sammen (5).

Det grafiske: Lad lange citater fylde mindre (linjeafstand på 1).

Fin brug af de engelsksprogede citater, som kommenteres og relateres til dine pointer.

Fine og meget rammende afslutninger på de enkelte afsnit. De opsummerer godt og leder op til det følgende afsnit.

Fin pointe om fortælleren (øverst p. 6). Kunne også understreges yderligere af den ramme, der lægges omkring filmen, som jo i den grad intonerer filmens defaitisme.

Meget fin og indsigtsfuld analyse af Thanksgiving. Ironien for ikke at sige sarkasmen påvises og løfter analysen. Det handler ikke længere kun om det nære, men også det fjerne, det mere overordnede. Det forlorne i den amerikanske selvforståelse. Her kombineres de to fag rigtig godt.

Også den afsluttende scene analyseres kvalificeret. Dygtigt at du ser de klare tvetydigheder i den afsluttende scene. Kunne måske underbygges med at symbolet på mobilitet, - bilen står stille og bliver ved med at stå stille.

Filmens stil diskuteres og sættes i relation til familiens (manglende) råderum. De vertikale linjer i billederne, vejrliget, kulden, paralleliseringen med det samfundsmæssige forræderi, de kolde billeder, de mange glasfacader bruges som belæg. Savner dog her de mange lange indstillinger ofte at tomme billeder– de er nævnt og påvist andetsteds i opgaven, men de bør også være her. Fornemt at se paralleliseringen.

En klar, overordnet, men noget kort konklusion. Næste år skal den være mere fyldig. Din opgave er meget gennemarbejdet, og det faglige niveau i opgaven er meget højt – meget højt abstraktionsniveau.

Karakter: 12

Indhold

Indledning 4
Problemformulering 4
Forstadslivet skildret i forstadsfilm 4
Næranalyse af anslag 6
Næranalyse af thanksgivingscene 8
Næranalyse af udtoning 10
Familiens råderum og muligheder 11
Konklusion 12
Kildefortegnelse 13

Uddrag

I filmen ”The Ice Storm” præsenteres man for to familier. Uden at få forhistorien fortalt i filmen, kan man forestille sig, eftersom faderen, Ben, tager toget på arbejde ind til byen, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv er flyttet til forstaden for at få et roligere liv og mere uforstyrret hverdag. De prøver at opretholde denne facade, og især over for sig selv – dette ses blandt andet i thanksgivingscenen, som senere i denne opgave vil blive analyseret. På trods af at der er tydelige indikationer på, at de alle er mere eller mindre trætte og ærgerlige over deres tilværelse, og hvordan deres hverdagsliv er blevet sat på spidsen, er de nødt til at opretholde facaden. Ben har en affære og er tydeligvis hverken glad for sit ægteskab eller affæren, men for ikke at gå i stå og måske for at forhindre livet i fare forbi sine øjne, prøver han at gøre noget drastisk, som han godt ved er forbudt... Køb adgang for at læse mere

SRO om The Ice Storm og forstadsliv (suburbia) i film | Engelsk A og Mediefag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om The Ice Storm og forstadsliv (suburbia) i film | Engelsk A og Mediefag B.