STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 3
  • 620
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven uden hjælpemidler

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaver uden hjælpemidler fra den skriftlige matematik eksamen til STX B, som blev brugt til eksamen den 28. maj 2015.

Her finder du løsningerne til delprøven med hjælpemidler STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler.

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx/hf b" fra 2007 (denne må du dog ikke tage med til delprøven uden hjælpemidler). Grunden til, at vi medtager formelnumre i vores løsninger, er så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne.

Indhold

Opgave 1: Reducér (a-b)^2-b^2
Opgave 2: Gør rede for betydningen af tallene 200 og 1,04 i en model N(t)=200·1,04^t
Opgave 3: Bestem en forskrift for f, som går gennem punkterne P(2,3) og Q(5,12)
Opgave 4: Bestem koordinatsættet til parablens toppunktet i f(x)=3x^2-6x+1
Opgave 5: Bestem omkredsen af trekant DEF.
Opgave 6: Bestem integralet ∫(3x^2+4x+2)dx

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2 i eksamenssættet.

Den beskrevne sammenhæng mellem antallet af dyr og tidspunktet er en eksponentiel sammenhæng. Modellen herfor er f(x)=b·(1+r)^x (jf. formel 54)
Her angiver b=200 startværdien, altså antallet af dyr til tidspunktet t=0. Dermed er der 200 dyr i populationen i år 2002.
a=1,04 er fremskrivningsfaktoren, som kan omregnes til vækstraten på følgende måde:
r=a-... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven uden hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
  • 09-03-2016
    Rigtig god og velbesvaret.