STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 20
  • 2012
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik B på STX, som blev stillet den 27. maj 2016.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple™. Der er både brugt WordMat og Maple i eksempelbesvarelsen, så du kan vælge det CAS-værktøj, som du foretrækker.

Indhold

Opgave 7
a) Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
b) Forklar betydningen af konstanten a.
c) Benyt modellen til at bestemme virksomhedens forventede årsomsætning i 2016, og bestem fordoblingstiden for virksomhedens årsomsætning.

Opgave 8
a) Bestem de kumulerede frekvenser, og tegn en sumkurve for kvindernes aldersfordeling.
b) Bestem kvartilsættet, og bestem hvor stor en procentdel af de danske kvinder, der i 2013 har fået foretaget en legal abort, som er over 32 år.

Opgave 9
a) Benyt modellen til at bestemme vægten af fiskens maveindhold efter 6 timer.
b) Benyt modellen til at bestemme det tidspunkt, hvor fiskens mave er tom.
c) Bestem m'(1), og forklar betydningen af dette tal.

Opgave 10
a) Bestem |AC|
b) Bestem |BC| og C.

Opgave 11
a) Bestem vinduets omkreds og areal, når h=1,4 og r = 0,7.
b) Bestem den værdi af r, der gør arealet af vinduet størst muligt.

Opgave 12
a) Tegn grafen for f, og benyt modellen til at bestemme den procentandel af landets samlede indkomst, som de fattigste 20% af befolkningen tjener.
b) Bestem G for det bestemte land.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 11.b:

Funktionen defineres:
Definer:A(r)=6r-1/2·(π+4)·r^2 ,0Vi søger vandrette tangenter til grafen for A(r) ved at løse:
A^' (r)=0
⇕ Ligningen løses for r vha. CAS-værktøjet WordMat.
r=0,8401487
Vi undersøger typen af den vandrette tangent ved at bestemme fortegnet for A' på begge sider af nulpunktet:
A^' (0,8)≈0,2867259
A^' (0,9)≈-0,4274334
Da funktionen går fra at være voksende (A^'>0) til at være aftagende (A^'<0), er der tale om et lokalt... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
  • 12-09-2016
    super god og brugbar opgave