STX Matematik B 25. Maj 2012 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 2.g
 • Matematik B
 • 12
 • 11
 • 1282
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 25. Maj 2012 - Delprøven med hjælpemidler

Fyldig besvarelse af opgaver med hjælpemidler fra den skriftlige matematik eksamen STX B-Niveau fra fredag d. 25. maj 2012. (1stx121-MAT/B-25052012)

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx/hf b" fra 2007. Grunden til, at vi medtager formelnumre i Studienets løsninger er, så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne. Formelnumrene bør ikke medtages i elevbesvarelser.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver uden hjælpemidler i matematik.

Opgaven er produceret og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

Opgave 7
Opgaven handler om eksponentiel regression.

a) Benyt tabellens data til at bestemme a og b.
b) Bestem fordoblingstiden.
c) Den faktiske årlige udgift var 2,61 mia. $ i 2010. Hvor mange procent er modellens værdi større end den faktiske årlige udgift?

Opgave 8
Opgaven handler om trekantsberegning og er løst med TI-Nspire (og det er også vist hvordan man let løser opgave a med WordMat).

I en trekant ABC er ∠B=113, AB = 6,19 og BC = 10,30.

a) Bestem AC og ∠A.

b) Bestem AE, så arealet af trekant ABE er 5.

Opgave 9
Opgaven handler om at bestemme en forskrift for f (f er en potensfunktion og der er to punkter givet).

Funktionen f (x)=b⋅x^a opfylder, at f(2)=3 og f(4)=7.
a) Bestem en forskrift for f.

Opgave 10
Opgaven handler om at a) løse ligningen f(x)=0 og b) bestemme monotoniforholdende for f, hvor f er givet ved:

f(x) = x^4+8x^3+18x^2+16x+5


Opgave 11
Opgaven handler om at a) bestemme koordinatsættet til skæringspunkterne mellem graferne for f og g og b) bestemme arealet af M, som er en punktmængde afgrænset af graferne f og g.

f(x) = kvrod x
g(x) = 0,5x

Opgave 12
Opgaven handler om hypotesetest (goodness-of-fit).
a) bestem for hver blodtype det forventede antal med denne blodtype blandt klinikkens patienter, når det forudsættes, at nulhypotesen er sand.
b) Undersøg, om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau.

Opgave 13
Opgaven handler om geometriske figurer og funktioner

a) Bestem arealet af trekanterne AEH og BEF udtrykt ved x, og gør rede for, at arealet af parallelogrammet EFGH er givet ved T(x)= 4x^2−12x+16.
b) Bestem den værdi af x, der gør arealet af parallelogrammet mindst muligt idet 0 < x < 2.

STX Matematik B 25. Maj 2012 - Delprøven med hjælpemidler

[79]
Bedømmelser
 • 27-05-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Det er ikke særligt anvendeligt mange af udregningerne i og med, at der er brugt WordMat som ikke er så udbredt. Desværre for det er ligeså godt som mange andre programmer, men hvis man ikke er inde i det, så kan det være svært at forstå denne besvarelse.
 • 16-08-2012
  Opgaven er god til at få inspiration over hvad det handler om men det ville være lidt bedre hvis der var andre programmer som maple med. så man kunne se hvordan det bliver brugt der. :)
 • 04-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Gode besvarelser, god hjælp
 • 26-05-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Godt uddybende med besvarelser på alt.