STX Matematik B 22. maj 2014 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 2.g
 • Matematik B
 • 12
 • 23
 • 2698
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 22. maj 2014 - Delprøven med hjælpemidler

Fyldig besvarelse af opgaver med hjælpemidler fra den skriftlige matematik eksamen STX B-niveau fra torsdag den 22. maj 2014.

Her finder du løsningerne til delprøven uden hjælpemidler STX Matematik B 22. maj 2014 - Delprøven uden hjælpemidler.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple™. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx/hf b" fra 2007. Grunden til, at vi medtager formelnumre i Studienets løsninger er, så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne. Formelnumrene bør ikke medtages i elevbesvarelser.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver uden hjælpemidler i matematik.

Opgaven er produceret og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

Opgave 7 - Lineær model for udviklingen i den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for danske lønmodtagere i perioden 2006-2012.
a) Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
b) Benyt modellen til at bestemme den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for danske lønmodtagere i 2014, og giv en fortolkning af konstanten a.
c) I hvilket år vil den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for danske lønmodtagere ifølge modellen overstige 65 år?
Opgave 8 - Trekantsberegninger i trekant med tre sidelængder givet.
a) Bestem A og B i trekant ABC.
b) Bestem arealet af trekant ABC, og bestem længden af vinkelhalveringslinjen vB fra B.
Opgave 9 - Beregninger på eksponentiel model for radioaktivt stof
a) Forklar, hvad tallene 12 og 0,97 fortæller om udviklingen i massen af det radioaktive stof.
b) Bestem halveringstiden for massen af det radioaktive stof.
Opgave 10
a) Opskriv en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1,f(1)).
b) Bestem monotoniforholdene for f.
Opgave 11
a) Bestem en forskrift for den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(4,10).
Opgave 12 - Hypotesetest om fordelingen af ventetid for betjening af telesupportcenterets kunder
a) Beregn med udgangspunkt i nulhypotesen den forventede fordeling af ventetid i stikprøven.
b) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.
Opgave 13
a) Gør rede for, at en forskrift for f kan skrives som f(x)=-0,001736x^2+210
b) Benyt modellen til at bestemme arealet af garageporten.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 11.a:

Forskriften for f defineres i WordMat vha. definitionslighedstegnet :=
f(x)≔1/√x+2x
Intervallet for x defineres ligeledes i WordMat vha. kommandoen definer:
Definer: x>0
For at bestemme en forskrift til den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(4,10), bestemmes først det ubestemte integrale, WordMat (CAS - Beregn) benyttes: jf. formel 87
F(x)=∫f(x)dx+k=x^2+2·√x+k=x^2+2·x^0,5+k
hvor k er integrationskonstanten.
Forskriften for stamfunktionen F defineres i WordMat vha. definitionslighedstegnet :=
F(x)≔x^2+2·x^0,5+k
Værdien for k, så grafen for F går gennem P(4,10) bestemmes ved at indsætte punktets koordinater i forskriften for F og løse ligningen mht. k:
WordMat (CAS - Løs Ligning(er) - Numerisk) benyttes... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 22. maj 2014 - Delprøven med hjælpemidler

[3]
Bedømmelser
 • 12-11-2015
  FPÅLFLFÅFÅFLÅFÅFPLFPLÅFLPÅFLÅPPÅLPÅPÅ
 • 08-06-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  En okay besvarelse, med få mangler.
 • 11-05-2015
  En opgave der er super god hjælp