STX Matematik A NET 2016 24. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 12
  • 1036
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A NET 2016 24. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik A på STX med netadgang, som blev stillet den 24. maj 2016. Opgaverne kaldes også med autoriseret formelsamling.

Studienets kommentar

Du kan også se løsningerne til delprøven med hjælpemidler her STX Matematik A NET 2016 24. maj - Delprøven med alle hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1
a) Reducér udtrykket (p-q)^2+2p·(1+q)-p^2
Opgave 2
a) Bestem arealet af det parallelogram, som a og b udspænder.
b) Opskriv en ligning for l.
Opgave 3
a) Bestem koordinatsættet til parablens toppunkt.
Opgave 4
a) Indfør passende variable, og opstil en model, der beskriver det forventede årlige antal solgte biler af dette bilmærke som funktion af antal år efter 2015.
Opgave 5
a) Bestem monotoniforholdene for f. f(x)=x^3-3x^2-9x+4
Opgave 6
a) Bestem f(2) og g(2), og tegn graferne for f og g i første kvadrant i et koordinatsystem. Vedlagte bilag kan benyttes. f(x)=x^3 og g(x)=16/x
Opgave 7
a) Bestem en forskrift for den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(0,8). f(x)=4x^3+6e^(3x)+7
Opgave 8
a) Angiv kvartilsættet, og tegn et boksplot over fordelingen. Vedlagte bilag kan benyttes.
Opgave 9
a) Bestem |AC| og |DE|
Opgave 10
a) Bestem en forskrift for f, hvori k indgår som en parameter.
b) Bestem k.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 2.b:

Linjens ligning kan bestemmes vha. en normalvektor n=((a b)) for linjen og et punkt P(x_0,y_0) på linjen. Ligningen skrives som:
a·(x-x_0 )+b·(y-y_0 )=0
En normalvektor kan bestemmes som tværvektoren til a, som er retningsvektor for linjen. Dvs.:
n=r=a=((-3 2))
Punktet P(1,5) ligger på linjen. Ligningen bliver så:
-3·(x-1)+2·(y-5)=0
-3x+3+2y-10=0
... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A NET 2016 24. maj - Delprøven med autoriseret formelsamling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.