STX Matematik A NET 2015 13. august - Delprøven med autoriseret formelsamling

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 11
  • 1219
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A NET 2015 13. august - Delprøven med autoriseret formelsamling

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne med autoriseret formelsamling fra det digitale eksamenssæt til Matematik A på STX fra torsdag den 13. august 2015. Denne delprøve kan også hedde delprøven uden hjælpemidler, fordi man ikke må bruge netadgang her.

Her finder du løsningerne til delprøven med hjælpemidler STX Matematik A NET 2015 13. august - Delprøven med alle hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1:
a) Reducér udtrykket (p-2q)^2-4q^2
Opgave 2:
a) Indfør passende variable, og opstil en model, der angiver den samlede pris for konferencen som funktion af deltagerantallet.
Opgave 3:
a) Bestem koordinatsættet til skæringpunktet mellem m og l.
b) Bestem en ligning for l.
Opgave 4:
a) Bestem længden af hver af siderne BC og DE.
Opgave 5:
a) Indtegn de tre parabler i samme koordinatsystem. Vedlagte bilag kan benyttes.
Opgave 6:
a) Bestem koordinatsættet til hvert af de to skæringspunkter mellem graferne for f og g.
b) Bestem arealet af M.
Opgave 7:
a) Tegn en mulig graf for f.
Opgave 8:
a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i P.
Opgave 9:
a) Gør rede for, at arealet af trekant OPQ som funktion af x er bestemt ved A(x)=1/2·x·e^(-1/2x)
b) Bestemt A'(x), og bestem den værdi af x, der gør arealet af trekant OPQ størst muligt.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 3.a

I skæringspunktet vil linjernes x- og y-værdier være de samme. Vi kan derfor substituere koordinatfunktionerne fra parameterfremstillingen for l ind i ligningen for m:
Koordinatfunktionerne aflæses af parameterfremstillingen:
x=-3+2t
y=18-3t
Disse substitueres nu ind i ligningen for m:
18-3t=2·(-3+2t)+3

18-3t=-6+4t+3

18+6-3=4t+3t

21=7t

t=3
Parameteren t=3 sættes nu ind i parameterfremstillingen for l, hvorved vi får stedvektoren til skæringspunktet:
(x y)=(-3 18)+3·(2 -3)

(x y)=(-3 18)+(6 -9)

(x y)=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A NET 2015 13. august - Delprøven med autoriseret formelsamling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.